Visiedocument A2 in Midden-Limburg wordt opgesteld

Planstudie A2 mede op basis van op te stellen visiedocument

Maastricht – De Provincie Limburg wil op korte termijn een visiedocument vervaardigen over de samenhang van de structurele aanpak A2 in Midden-Limburg en het omliggend gebied. Dit gebeurt niet alleen samen met de gemeenten en andere belanghebbenden uit het gebied, maar ook met zogenoemde vrijdenkers, mensen die van buitenaf met een frisse blik naar de ontwikkeling van een gebied kijken. Bij het opstellen van het visiedocument wordt rekening gehouden met ideeën uit het Routeontwerp A2, een initiatief van het Rijk om met de regionale partners langs de A2 te zorgen voor meer samenhang in het ontwerp van snelweg en omgeving. Het is de bedoeling om het visiedocument voorjaar 2007 gereed te hebben.

Aanleiding voor het opstellen van het visiedocument is de bestuurlijke afspraak met minister Peijs van Verkeer en Waterstaat om op korte termijn een vervolg te geven aan de planstudie A2 Maasbracht – Geleen. Dit project kan met 7-8 jaar worden versneld, met oplevering in 2013. Aanvankelijk stond de oplossing van de problematiek voor dit weggedeelte pas voor 2020 gepland op de nationale agenda. Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de planstudie, heeft aangegeven mee te willen werken aan een visiedocument.

Het vastleggen van een ontwikkelingsvisie dient meerdere doelen. Zo draagt de visie niet alleen bij aan een samenhangende aanpak van de vele voorziene ontwikkelingen in het gebied, maar ook aan de nog onvoorziene kansen. Gedacht kan worden aan de gebieden St. Joost/aantakking A73, het Bottleneck-gebied en de omgeving van Graetheide. Een integraal visiedocument geeft aan hoe de structurele aanpak van de A2 tussen Maasbracht en Geleen kan bijdragen aan de ontwikkeling van het gebied en omgekeerd. Bij het vooraf vaststellen van de breedte van een planstudie helpt een visiedocument, evenals bij de standpuntbepaling over een voorkeursalternatief aanpak A2.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg