10 jaar innovaties voor een betere mobiliteit

Den Haag – Het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat organiseert woensdag 29 november 2006 een manifestatie in het kader van het tienjarig bestaan. Tijdens deze dag worden ook twee nieuwe pilots gepresenteerd. Een proef met stille banden en een proef met mobiele camera’s op auto’s van verkeersinspecteurs.

Proef met mobiele camera’s
Tijdens het ochtendprogramma wordt een camera gemonteerd op een inspecteursauto van Rijkswaterstaat. Met deze proef met mobiele camera’s wordt bekeken in hoeverre deze camera’’s helpen bij het beter en sneller afhandelen van incidenten (ongevallen) op de snelweg. Deze camera’s kunnen de verkeerscentrale helpen bij het snel inzichtelijk krijgen van de situatie ter plekke. Hierdoor kan Rijkswaterstaat de weggebruikers beter informeren over de verwachte duur van de berging en een snellere afhandeling van ongelukken: De verwachting is dat door het gebruik van deze camera’s de weg eerder vrij gemaakt kan worden na incidenten.

Proef met stille banden
Een twintigtal leaseauto’s van Rijkswaterstaat krijgen voor zes maanden stille banden. Autobanden veroorzaken namelijk veel lawaai. Tijdens deze proef gaan we het comfort en geluid binnen en buiten de auto meten Wanneer tachtig procent van de automobilisten deze banden zou gebruiken, zou het hoorbaar stiller worden langs de snelwegen. Het geluid wordt hiermee ook daadwerkelijk bij de bron aangepakt, waardoor dure obstakels zoals geluidschermen of stil asfalt minder nodig zouden zijn.

De jubileumdag staat verder in het teken van het tonen van de successen van de afgelopen tien jaar zoals bijvoorbeeld een drijvende weg, asfalt op de rol, dynamische wegmarkering, windmolens en verschillende proeven met incar-technologie.

Schone, veilige, betrouwbare mobiliteit. Voor de nabije en verre toekomst. Dit heeft het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat voor ogen. Het knoopt daarvoor kennis en kunde aaneen, verbindt denken met doen. Nieuwe technieken, methoden en materialen zijn het middel. Tevreden weggebruikers en een betere prijs-kwaliteitverhouding van mobiliteit zijn het doel. Wegen naar de Toekomst werkt met ondernemingen, overheden en onderzoeksinstituten. Samen voeren ze kansrijke pilots uit. www.wegennaardetoekomst.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat