Nederlands Wegencongres over creatief vakmanschap

Opening door Karla Peijs

Ede – Meer ruimte voor creatief vakmanschap, avontuurlijk ondernemerschap en bestuurlijke lef. Afrekenen met eindeloos gepolder, dodelijke perfectie en gekmakende procedures. In dat perspectief verkent het Nederlands Wegencongres de toekomst van Nederland onder de titel ‘Bouwen aan kwaliteit – Samen werken aan de infrastructuur van morgen!’ Trendwatcher Adjiedj Bakas schetst megatrends, interviewer Felix Rottenberg zet de discussie op scherp met politici, bestuurders en professionals, onder wie de Vlaamse minister van mobiliteit Kathleen Van Brempt. Het congres vindt plaats op 7 december 2006 in de Doelen in Rotterdam en wordt geopend door demissionair minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat.

Het Nederlands Wegencongres 2006 presenteert een programma met ruim vijftig sprekers in meer dan twintig lezingen, workshops, mini-colleges, debatten en discussietafels. In het plenaire programma debatteren bestuurders en professionals uit de publieke en private sector over ambities versus prestaties. In het slotdebat verkennen Tweede Kamerleden van CDA, PvdA en ChristenUnie de politieke ruimte in een nieuw regeerakkoord voor werkelijke verbeteringen in de bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland.

In het parallelprogramma, dat opgebouwd is rond de thema’s ‘Mobiliteit en Ruimte’ en ‘Samen bouwen’, spreekt Kathleen Van Brempt over haar succesvolle openbaarvervoerbeleid in Vlaanderen en bindt Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten Bouwfonds MAB Ontwikkeling, de strijd aan met ‘regels als hindermacht’. Ook komen thema’s aan de orde als wildgroei langs de snelweg, lessen uit de bouwfraude, nieuwe aanbestedingsvormen en bouwkwaliteit versus versnippering van verantwoordelijkheden in innovatieve contracten.

Aan de discussietafels wordt op het scherpst van de snede gediscussieerd over actuele zaken als zin en onzin van verkeersveiligheid, de ‘rebellie van de jonge garde’, het nut van prestatiecontracten en de waarde van het eigen initiatief. Zie voor het volledige programma www.crow.nl

Het Nederlands Wegencongres is een gezamenlijk evenement van Betonplatform, Bouwend Nederland, CROW, IPO, ONRI, Rijkswaterstaat, TU Delft, VBW-Asfalt, VCW, Vereniging STADSWERK Nederland en VNG. De organisatie is in handen van CROW, het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 450,- (excl. BTW); voor studenten en gepensioneerden gelden gereduceerde tarieven. Voor meer informatie en aanmeldingen: www.crow.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW