Uitspraak RvS over Randweg s-Hertogenbosch-Vught

’s-Hertogenbosch – Op 22 november 2006, heeft de Raad van State uitspraak gedaan op de ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan Randweg. De Raad van State komt tot de conclusie dat het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten op de grondslag van het ingestelde beroep van de "Vereniging Spoorzicht" dient te worden vernietigd. De Raad van State is van mening dat in het luchtrapport onterecht is uitgegaan van scenario 1 (slagen van het Rijks mobiliteitsbeleid) en dat uitgegaan moet worden van scenario 2 (worst case). Op alle overige onderdelen zijn de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught in het gelijk gesteld en zijn de beroepen ongegrond verklaard.

Reactie
Het college van ’s-Hertogenbosch is verheugd dat het bestemmingsplan door de Raad van State geheel aanvaardbaar wordt geacht en dat de beroepen die hiertegen zijn ingebracht ongegrond zijn verklaard. Het college is van mening dat met de uitspraak de aanleg van de Randweg en de Vughtse onderdoorgang binnen handbereik liggen.
Het college is daarnaast uiteraard ook teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State en de gevolgen van dit besluit op de planning.

Vervolgstappen
De uitspraak betekent dat een nieuw luchtrapport moet worden opgesteld. Dat luchtrapport wordt opnieuw in procedure gebracht door de gemeente ’s-Hertogenbosch en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Alleen op dit onderdeel is nog beroep mogelijk. De gemeente verwacht overigens dat het nieuwe Luchtkwaliteitsrapport eveneens zal voldoen aan de gestelde eisen van het Besluit Luchtkwaliteit 2005.

Met de nieuwe procedure rondom het op te stellen nieuwe luchtrapport en het nieuwe goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten is circa vijf maanden gemoeid.

De verdere voorbereidingen met betrekking tot de aanleg van de randweg zullen overigens, mede gelet op de uitspraak van de Raad van State, gewoon doorgaan.

Noodzaak
Het bestemmingsplan Randweg ’s-Hertogenbosch – Vught maakt de aanleg van de randweg mogelijk, bestaande uit 2×2 rijstroken, gelegen tussen voormalige rijksweg 764 ter hoogte van Motel De Witte en de Vlijmenseweg ter hoogte van de aansluiting Oude Vlijmenseweg-Deutersestraat. Het bestemmingsplan voorziet ook in de aanleg van de benodigde viaducten en onderdoorgangen, geluidschermen, fietsvoorzieningen, aansluitingen, rotonde, groenvoorzieningen, een tunnel in de noordelijke ontsluitingsweg in Vught en compenserende maatregelen.

Verbetering van de huidige verkeersinfrastructuur is van groot belang voor de bereikbaarheid van de stad (binnenstad, Paleiskwartier, bedrijventerreinen De Rietvelden en woongebieden West) en voor een levenskrachtige en duurzame stedelijke ontwikkeling (nog verder te ontwikkelen woon-werklocatie Paleiskwartier, ontwikkeling van de Spoorzone en Willemspoort, onder meer de bouw nieuw ziekenhuis, Koning Willem I college).

De realisatie van de Randweg met een aansluiting voor Vught-Noord is ook van belang voor herontwikkelingen in Vught: de plannen voor nieuwbouw op de ‘kazerneterreinen’, in de Aert Heymlaan en op het Sportpark de Koepel. Met de aansluiting voor Vught-Noord ontstaat een heldere verkeersstructuur, waardoor bestaande woongebieden worden ontlast.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente ’s-Hertogenbosch