Groot onderhoud Vechtbrug bij Muiden (A1)

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2006

Haarlem – Tussen 1 december 2006 en 19 januari 2007 is er groot onderhoud aan de Vechtburg, gelegen in de A1. In vier weekeinden vervangt Rijkswaterstaat de beweegbare brugdelen van de Vechtbrug. Daarnaast komt er een nieuwe bedieningsruimte. De weekeinden zijn van vrijdag 1 december 21.00 uur tot en met maandag 4 december 05.00 uur, van vrijdag 8 december 21.00 uur tot en met maandag 11 december 05.00 uur, van vrijdag 5 januari 21.00 uur tot en met maandag
8 januari 05.00 uur en van vrijdag 12 januari 21.00 uur tot en met maandag 15 januari 05.00 uur. Bij meer dan windkracht 5 verschuiven de werkzaamheden naar een volgend weekeinde.

Rijkswaterstaat verwacht tijdens de werkzaamheden ernstige verkeersvertraging op de A1. Weggebruikers krijgen het advies zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te reizen. Om de verkeersdrukte op de A1 te minimaliseren heeft Rijkswaterstaat het met Connexxion mogelijk gemaakt om tegen een gereduceerd tarief met de bus tussen ’t Gooi/Almere en Amsterdam v.v. te reizen. Een enkele reis van ’t Gooi naar Amsterdam kost dan € 1,00 en van Almere naar Amsterdam € 2,00.

Tijdens de vier weekeinden heeft het verkeer op de A1 ter hoogte van de Vechtbrug over een lengte van 1200 meter te maken met versmalde rijstroken en een snelheidsbeperking van 70 km. Het verkeer komende uit Leeuwarden, Almere en Amersfoort richting Amsterdam en vanuit Amsterdam richting Almere/Amersfoort worden omgeleid.

Buiten de weekeinden geldt de normale wegsituatie op de A1 voor het verkeer: in beide richtingen drie rijstroken beschikbaar en in de spitsrichting de wisselstrook. Wel zijn er snelheidsbeperkingen vanwege de tijdelijk versmalde rijstroken. Tussen 24 november en 18 december 2006 is in de richting Amsterdam een snelheidsbeperking van 90 km/u van toepassing. En tussen 2 en 29 januari 2007 geldt in de richting Amersfoort een snelheidsbeperking van 90km/u

Verkeerssituatie in de vier weekeinden
In de eerste twee weekeinden van vrijdag 1 december 21.00 uur tot en met maandag 4 december 05.00 uur en van vrijdag 8 december 21.00 uur tot en met maandag 11 december 05.00 uur zijn drie rijstroken richting Amsterdam en twee richting Amersfoort beschikbaar voor het verkeer.

In de weekeinden van vrijdag 5 januari 21.00 uur tot en met maandag 8 januari 05.00 uur en van vrijdag 12 januari 21.00 uur tot en met maandag 15 januari 05.00 uur is de wegsituatie andersom, drie richting Amersfoort en twee richting Amsterdam. Tijdens de werkzaamheden zijn de toerit Muiden en de afrit Muiderberg op de A1 en die op de A6 afgesloten. De omleidingroutes voor het verkeer van en naar Muiden zijn ter plaatse met gele borden aangegeven.

Omleidingsroutes tijdens de weekeinden

  • Vanuit Amersfoort richting Amsterdam: bij knooppunt Hoevelaken volg de A28 richting Utrecht de A12 richting Den Haag en de A2
  • Vanuit Almere richting Amsterdam: bij knooppunt Almere volg de A27 richting Utrecht, de A12 richting Den Haag en de A2
  • Vanuit Amsterdam richting Amersfoort en Almere: bij knooppunt Diemen volg de A9 richting Holendrecht, de A2 richting Utrecht en de A12 en vervolgens de A27
  • Vanuit Leeuwarden en Groningen richting Amsterdam: bij knooppunt Joure volg de A7
  • Vanuit Amsterdam richting Leeuwarden en Groningen: volg de A7 richting Groningen.

Gevolgen scheepvaartverkeer
Tussen 13 november 2006 en zondag 11 maart 2007 kan de Vechtbrug niet worden geopend voor het scheepvaartverkeer. De vaarroute van het IJmeer via de Vecht naar Weesp is dan gestremd voor schepen met Staande Mast. Dit scheepvaartverkeer wordt omgeleid tussen het IJmeer en Weesp via Buiten-IJ, Nieuwe Diep, Amsterdam-Rijnkanaal tot Nigtevecht en de Vecht en visa versa. De overige scheepvaart kan gewoon onder de brug doorvaren.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland