Corridorstudie N207 gereed

Provincie Zuid-Holland en gemeenten investeren in kwaliteit bereikbaarheid

Den Haag – Met slim afgewogen investeringen in de infrastructuur kan zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid in de Corridor N 207 worden verbeterd. Dat is kortweg de conclusie van provincie Zuid-Holland en gemeenten in de Corridorstudie N207. De studie gaat in op concrete maatregelen als het verhogen van de capaciteit van de N207-Noord, het verbeteren van de bestaande openbaar vervoerverbinding tussen Alphen a/d Rijn en Schiphol, de Maximabrug over de Oude Rijn, een omleiding van de N209 bij Hazerswoude-Dorp, een westelijke randweg bij Boskoop en Waddinxveen en de noodzaak van de Bodegravenboog tussen de N11 en A12. Martin Huls gedeputeerde Mobiliteit: "Ik ben tevreden met het resultaat van de studie. Het is goed dat we dit samen met de gemeenten hebben kunnen oppakken".

De studie schets op strategisch niveau de gewenste ontwikkelingen van de verkeersstructuur in de regio: naar welke verkeersstructuur willen we toe en hoe werken de verschillende onderdelen daarvan samen? Het gaat nog niet over zaken als waar het tracé van een verbinding precies loopt of hoe deze ingepast is. De studie gaat wel in op concrete maatregelen als het verhogen van de capaciteit van de N207-Noord, het verbeteren van de bestaande openbaar vervoerverbinding tussen Alphen a/d Rijn en Schiphol, de Maximabrug over de Oude Rijn, een omleiding van de N209 bij Hazerswoude-Dorp, een westelijke randweg bij Boskoop en Waddinxveen en de noodzaak van de Bodegravenboog tussen de N11 en A12.

Bestuurlijke afspraken voor vervolg
In de Corridorstudie N207 is door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Jacobswoude, Boskoop, Waddinxveen en Bodegraven een gezamenlijk beeld opgesteld van de verwachte ontwikkelingen in de komende 15 jaar en de gewenste investeringen in de infrastructuur. Hierbij is niet alleen gekeken naar de N207 zelf, maar naar een breed gebied dat zich uitstrekt van Leimuiden tot Waddinxveen en van Hazerswoude tot Bodegraven. In het vervolgtraject wordt het maatregelenprogramma uitgewerkt in concrete projecten. Het plan is om uiteindelijk hierover een bestuurlijke intentieovereenkomst te sluiten.

Informatiebijeenkomst
Op het moment bevindt de studie zich in de afrondende fase. De provincie en de betrokken gemeenten hebben een conceptversie van het rapport vastgesteld. Op dinsdag 21 november 2006 wordt een informatiebijeenkomst gehouden, waarin de resultaten van de studie worden besproken met vertegenwoordigers van organisaties uit het bedrijfsleven, bewoners, natuur en milieu. Voor de provincie en gemeenten zijn deze bijeenkomsten belangrijk om over dit onderwerp vroegtijdig met betrokken organisaties te kunnen praten en hun ideeën mee te kunnen nemen in de uitwerking van het maatregelenprogramma.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland