Start aanleg N280-Oost in Roermond

N280-Oost belangrijke schakel in het Europees netwerk

Vrijdag 17 november 2006 is door gedeputeerde Mat Vestjens het officiële startsein gegeven voor de aanleg van de N280-Oost in Roermond. De N280-Oost vormt een belangrijke schakel in de Oost-Westverbinding tussen de in aanbouw zijnde RW 73 Zuid bij Roermond en de toekomstige A52 bij Niederkrüchten-Elmpt.

De aanleg van deze en de andere wegen uit het Via Limburg pakket (A73, A74, N280-Oost en N293) zorgt voor een belangrijke stimulans voor de economie. Niet alleen in de regio, maar ook daarbuiten. De N280-Oost geeft letterlijk de ontsluiting weer met onze oosterburen. Ook natuur en milieu winnen met de aanleg van deze verbinding. Door een betere verkeersafwikkeling van het regionale verkeer wordt ook de milieubelasting met de aanleg van de N280-Oost/A52 in de regio Roermond beter. Daarnaast krijgt de omgeving een belangrijke impuls door de aanleg van 27 hectare nieuwe natuur. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.

Gedeputeerde Vestjens benadrukte in zijn speech het zeer belangrijk te vinden dat een project binnen de kaders van kwaliteit, geld en tijd gerealiseerd wordt. “Voor de N280-Oost ben ik ervan overtuigd dat wij binnen deze kaders kunnen blijven. Het werk ligt geheel op schema. Conform afspraak zal dan ook uiterlijk 31 december 2007 de N280-Oost voor het verkeer worden opengesteld. Daarmee komen wij onze afspraken over de aanleg van infrastructuur in Limburg na.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg