Hinder door wegwerkzaamheden Moerdijkbrug (A16)

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2006-2007

’s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat voert vanaf maandagavond 20 november 2006 werkzaamheden uit op de Moerdijkbrug. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruikers in beide rijrichtingen. Het verkeer krijgt gedurende de werkzaamheden te maken met versmalde rijstroken. Per rijrichting blijven drie rijstroken beschikbaar, maar men moet rekening houden met een snelheidsbeperking van 70 km/uur en een langere reistijd.

Deze werkzaamheden zijn een vervolg op eerder werk aan de brug in 2005. Het wegdek van de rijbaan richting Dordrecht (oostbaan) is toen vervangen door Hoge Sterkte Beton, een nieuw product met een zeer lange levensduur. Het resultaat hiervan blijkt echter onvoldoende; er zijn enkele kwetsbare plekken in het beton ontstaan en het wegdek voelt oncomfortabel aan voor de weggebruikers. De afgelopen maanden is het wegdek zorgvuldig onderzocht en vanaf 20 november 2006 start Rijkswaterstaat de herstelwerkzaamheden.

De planning van de werkzaamheden
Vanaf maandagavond 20 november 2006 worden de rijstroken op de Moerdijkbrug in beide rijrichtingen versmald en verschoven. Per rijrichting blijven wel drie rijstroken beschikbaar. Vervolgens start Rijkswaterstaat met de herstelwerkzaamheden. Naar verwachting neemt het werk enkele maanden in beslag nemen. Medio 2007 zijn de werkzaamheden afgerond. Deze planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden.

De werkzaamheden aan de rijbaan richting Breda (westbaan) zijn nog niet ingepland. Dat heeft te maken met de noodzakelijke afstemming met andere wegwerkzaamheden in de omgeving.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

  • het gratis telefoonnummer 0800-8002 (Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat)
  • teletekst pagina’s 730, 731 en 732
  • internet: www.vanAnaarBeter.nl

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant