Groot onderhoud A17 Roosendaal

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2006

s-Hertogenbosch – In het weekend van vrijdag 18 augustus tot maandag 21 augustus 2006 vinden er asfalteringswerkzaamheden plaats op de A17 ter hoogte van Roosendaal in de richting van Bergen op Zoom. Er is voor het verkeer gedurende het hele weekend slechts één rijstrook beschikbaar. Het verkeer moet rekening houden met een snelheidsbeperking. Daarnaast worden van zondag 20 augustus 00.00 uur tot maandag 21 augustus 05.30 uur toe- en afrit 19 (Roosendaal-West) en de verbindingsweg van knooppunt De Stok voor verkeer richting Breda afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met een omleiding.

Data van de werkzaamheden:

  • Vrijdag 18 augustus 21.00 uur tot maandag 21 augustus 05.30 uur: afsluiting van één rijstrook.
  • Zondag 20 augustus 00.00 uur tot maandag 21 augustus 05.30 uur: afsluiting van toe- en afrit 19 (Roosendaal-West) en de verbindingsboog van knooppunt De Stok voor verkeer richting Breda.

Omleiding voor verkeer van de A17 richting Breda:

  • Via knooppunt De Stok richting Bergen op Zoom.
  • Via afrit 25 (Wouwse Plantage) en toerit 25 (Wouwse Plantage) richting Breda.

Adviesroute voor verkeer vanuit Rotterdam (A16) richting Roosendaal/Bergen op Zoom:

  • Via A16 richting Breda.
  • Via knooppunt Princeville richting Roosendaal/Bergen op Zoom (A58)

Met behulp van gele borden wordt het verkeer omgeleid.

De planning is onder voorbehoud als gevolg van weersomstandigheden en wijzigingen in de planning.

Achtergrondinformatie
Deze werkzaamheden op de A17 zijn het sluitstuk van een groot asfaltonderhoudsbestek. Op basis van dit contract hebben in 2005 en 2006 grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de rijkswegen in West-Brabant plaatsgevonden. Oude asfaltlagen zijn vervangen door ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton), nieuwe belijningen op de weg zijn geplaatst en vangrail zijn vernieuwd. Het wegverkeer heeft hier veel hinder van ondervonden. Door deze grootschalige werkzaamheden zal Rijkswaterstaat pas weer over vele jaren terugkeren voor groot onderhoud. Hoewel Rijkswaterstaat altijd op de weg aanwezig is om de wegen veilig te houden.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant