Start vierde fase groot onderhoud A4/A10 zuid

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2006

Haarlem –
Rijkswaterstaat start donderdag 17 augustus 2006 om 00.00 uur met de vierde en tevens laatste fase van Groot Onderhoud A4/A10 Zuid. In deze fase is de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer in de richting Den Haag volledig afgesloten tot en met 28 augustus 05.00 uur. De afritten S108 Amstelveen en S109 RAI zijn uitsluitend bereikbaar in de richting Amersfoort.

In deze laatste fase verwacht Rijkswaterstaat geleidelijk meer verkeer op het wegennetwerk aangezien in deze regio en in de regio midden de bouwvak is afgelopen. Daarom is het belangrijk dat de OV-pashouders ook in deze fase gebruik blijven maken van hun pas.

Gele borden geven de omleidingsroutes aan via de A2 en de A9. Dit zorgt voor extra drukte op deze routes. De A9 heeft daarom tijdens de duur van het Groot Onderhoud in beide richtingen een extra rijstrook. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.

Gelijktijdige uitvoering Noord-Zuidlijn en Groot Onderhoud A4/A10 Zuid
In de vierde en tevens laatste fase trekken Rijkswaterstaat en projectbureau Noord/Zuidlijn samen op. Het projectbureau Noord/Zuidlijn maakt van de afsluiting van de rijksweg gebruik om onder de A10 Zuid tussen de Europaboulevard en station Zuid/WTC een constructie te maken. Deze constructie maakt het later mogelijk werkzaamheden voor de nieuwe metrolijn uit te voeren zonder het verkeer op de A10 te hinderen.

Vervangen beweegbaar brugdeel Schinkelbrug in de Binnenring
De Schinkelbrug in de Binnenring (A10) krijgt een nieuw beweegbaar brugdeel. De werkzaamheden vinden plaats van donderdag 17 augustus tot en met zondag 20 augustus. Vanwege het werk is de vaarroute van het Nieuwe Meer, via De Schinkel en de Kostverlorenvaart naar het IJ in deze periode volledig gestremd. Rijkswaterstaat heeft hierover de scheepvaart geïnformeerd. De gemeente Amsterdam voert gelijktijdig werkzaamheden uit aan de sluis van de Schinkel en aan de fietsbrug aan de Theophile de Bockstraat.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de websites www.vananaarbeter.nl , www.0800-8002-rijkswaterstaat.nl en via de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland