Bereikbaarheidsscan regio Arnhem Nijmegen gereed

Meer asfalt is niet de oplossing voor bereikbaarheid stadsregio

Nijmegen – De Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) leverde 1 augustus 2006 een bereikbaarheidsscan aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. Deze analyse zet op een rijtje wat (tot 2020) de mobiliteitsproblemen in de regio zijn en geeft mogelijke oplossingen hiervoor. Doel is de regio bereikbaar houden, zodat de regio ook in de toekomst economisch vitaal blijft en we de concurrentie met andere regio’s aankunnen. Belangrijkste conclusies van de analyse: simpelweg meer asfalt aanleggen is geen oplossing, doortrekken van de A15 levert wel veel op, we kunnen het autoverkeer beter regelen en de alternatieven, OV en fiets, kunnen nog aantrekkelijker worden gemaakt. Ook de overstap van auto op openbaar vervoer op knooppunten kan flink verbeteren. En last but not least, we moeten het samen doen!

De bereikbaarheid van steden wordt een steeds groter probleem. Dat geldt niet alleen voor Arnhem en Nijmegen, maar voor bijna alle grote steden. Elf stedelijke regio’s in Nederland kregen de opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om de bereikbaarheidsproblemen goed in kaart te brengen, inclusief een inventarisatie van maatregelen om knelpunten op te lossen. Op 1 augustus 2006 nam minister Peijs de eindresultaten in ontvangst. Deze analyses vormen een belangrijke basis voor de verdeling van de Rijksgelden.

Totaalplaatje
De Netwerkanalyse is een gebiedsgerichte uitwerking van de rijksnota Mobiliteit. Het brengt nauwgezet in kaart hoe de ruimtelijke ontwikkelingen er in de regio tot 2020 uit zien, wat de belangrijkste locaties en bestemmingen zijn en wat dat betekent voor de bereikbaarheid. Ook analyseert het op welke wijze de auto, trein, bus en fiets aan de bereikbaarheid van de steden kunnen bijdragen en welke maatregelen als eerste moeten worden uitgevoerd. Portefeuillehouder Mobiliteit en Infrastructuur C. Jansen: “Dit levert uiteindelijk een scherp totaalplaatje op. Aan de hand daarvan kan de KAN-raad, het algemeen bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN), prioriteiten stellen en keuzes maken.”

Bereikbaarheid
De Netwerkanalyse is uitgevoerd voor de gehele stadsregio, met oog voor belangrijke verbindingen richting Randstad, Duitsland en Vlaanderen. De regio ontwikkelt zich de komende jaren tot een stedelijk kerngebied met daaromheen een verstedelijkte zone. Die strekt zich uit van Zevenaar via Arnhem en Nijmegen tot aan Wijchen. Deze ontwikkeling is gekoppeld aan economische groei. Jansen: “De regio zet vooral in op stimulering van de creatieve industrie en de ontwikkeling van hoogwaardige onderwijs- en kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven. Een goede bereikbaarheid van de steden is randvoorwaarde nummer één om deze ambities daadwerkelijk van de grond te krijgen.”

Knelpunten
Wanneer is bereikbaarheid een probleem? De opstellers van de Netwerkanalyse keken vooral naar de bereikbaarheidseisen die woongebieden, bedrijventerreinen, steden en dorpen in de regio stellen. En dan zowel via de auto als met het openbaar vervoer. Dat leverde een forse lijst met knelpunten op en mogelijke oplossingsrichtingen. In Arnhem en omgeving concentreren de knelpunten zich op de A12 – Velperbroek – Pleijroute; in Nijmegen doen de grootste problemen zich voor in het centrum van de stad en aan de stadsrand (A73- Lindenholt en Wijchen).

Oplossingen
Het simpel aanleggen van meer asfalt is nauwelijks een oplossing, zo blijkt uit de analyse. De aanleg van nieuwe wegen heeft alleen effect als het op goed doordachte plekken in het stedelijke netwerk gebeurt. Zo zal alleen de doortrekking van de A15 voor meer asfalt zorgen. Wat wel helpt is reizigers verleiden tot het aanpassen van hun reisgedrag. Bijvoorbeeld door het openbaar vervoer zo goed en snel te maken dat het een aantrekkelijk en concurrerend alternatief is voor de auto. Dat kan snel verbeteren door het overstappen te vergemakkelijken Of door te stimuleren dat mensen vaker de fiets pakken voor korte afstanden. Of door slim verkeersmanagement, bijvoorbeeld door de inzet van DRIPS (dynamische route informatie panelen), verkeersregelinstallaties of gedoseerde invoegstroken. Maar dan nog, hardnekkige knelpunten zoals op de A12 en in Nijmegen, zullen ook in de toekomst maar moeilijk op te lossen zijn.

Mix
Eén ding blijkt overduidelijk uit de Netwerkanalyse: er zijn geen eenvoudige oplossingen om de verkeersproblematiek het hoofd te bieden. “Het zal een mix van maatregelen moeten zijn die elk hun steentje bijdragen”, aldus Jansen. “Alleen dan houden we het verkeer in de regio ook in 2020 in beweging.” Begin oktober 2006 komt minister Peijs naar de stadsregio om de Netwerkanalyse te bespreken.