Voorbereidende werkzaamheden Randweg Eindhoven

Voorbereidende werkzaamheden voor vernieuwing Randweg Eindhoven: Start kappen bomen langs A2/A67 Randweg Eindhoven

‘s-Hertogenbosch – Op 21 augustus 2006 start aannemer Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat met het kappen van een groot aantal bomen langs de A2/A67 Randweg Eindhoven. Aan beide kanten van de weg worden bomen gekapt om ruimte te maken voor de verbreding van de randweg. Het gaat om bomen direct langs de bestaande randweg tussen de knooppunten Batadorp en Leenderheide, onder andere tussen de rijksweg en de woonwijken Lievendaal, Zeelst en Ooievaarsnest. Begin november 2006 zijn de kapwerkzaamheden gereed. Voor elke boom die nu voor de verbreding van de randweg moet verdwijnen, wordt in de directe omgeving van Eindhoven een nieuwe boom geplant in speciale natuurcompensatiegebieden.

Vernieuwing Randweg Eindhoven
Najaar 2006 start Rijkswaterstaat Noord-Brabant met de vernieuwing van de Randweg Eindhoven van 2 naar 4 rijbanen. Hierbij wordt een systeem aangelegd van parallelwegen voor verkeer met een lokale bestemming en hoofdrijbanen voor het doorgaande verkeer dat zijn bestemming niet zoekt in Eindhoven of omgeving. Daarnaast worden de bestaande knooppunten Batadorp, de Hogt en Leenderheide volledig vernieuwd. Met als resultaat dat er medio 2010 een geheel vernieuwde randweg ligt die weer decennia lang bijdraagt aan een vlotte en veilige doorstroming. Meer informatie over de vernieuwing van de Randweg Eindhoven is te vinden op www.randwegeindhoven.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant