Start derde fase groot onderhoud A4/A10 zuid

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2006

Haarlem – Rijkswaterstaat start dinsdag 8 augustus 2006 om 00.00 uur met de derde fase van Groot Onderhoud A4/A10 Zuid. In deze fase is de A10 Zuid in de richting Amersfoort volledig afgesloten tot en met
woensdag 16 augustus 2006. De afritten S108 Amstelveen en S109 RAI zijn uitsluitend bereikbaar in de richting Den Haag.

Gele borden geven de omleidingsroutes aan via de A2 en de A9. Dit zorgt voor extra drukte op deze routes. De A9 heeft daarom tijdens de duur van het Groot Onderhoud in beide richtingen een extra rijstrook. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.

Schinkelbrug in derde fase
In de derde fase van Groot Onderhoud A4/A10 Zuid start ook de eerste fase van de Schinkelbrug. Deze brug krijgt nieuwe beweegbare brugdelen. De werkzaamheden starten maandag 14 augustus tot en met woensdag 16 augustus 24.00 uur. Vanwege het werk is de vaarroute van het Nieuwe Meer, via De Schinkel en de Kostverlorenvaart naar het IJ in deze periode volledig gestremd. Rijkswaterstaat heeft hierover de scheepvaart geïnformeerd. De gemeente Amsterdam voert gelijktijdig werkzaamheden uit aan de sluis van de Schinkel.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de websites www.vananaarbeter.nl
www.0800-8002-rijkswaterstaat.nl en via de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland