Meer bouwwerken bouwvergunningsvrij

Den Haag – Hekwerken tegen stenengooiers, antenne-installaties met meerdere techniekkasten en meetkasten om luchtkwaliteit te meten kunnen binnen een jaar bouwvergunningsvrij gebouwd worden. Om deze drie bouwwerken vergunningsvrij te kunnen bouwen past VROM het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) aan.

VROM past de regelgeving aan om de regeldruk te verminderen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat circa zestig meetkasten voor luchtkwaliteit plaatsen om te controleren of Nederland voldoet aan Europese luchtkwaliteitsnormen. Rijkswaterstaat gaat hekwerken op viaducten plaatsen om stenengooiers bij snelwegen te weren. Bij stringente uitleg van de huidige regels is er voor deze kleine bouwwerken een bouwvergunning nodig.
Voor de plaatsing van een antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie met meerdere techniekkasten is nu ook een bouwvergunning nodig, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Raad van State. Door de vereisten aan techniekkasten bij deze antenne-installaties te schrappen, komt VROM tegemoet aan de wens van MoNet, het samenwerkingsverband van operators.
VROM geeft gemeenten in overweging om bij handhavingsacties rekening te houden met deze toekomstige regelgeving voor antenne-installaties, hekwerken en meetkasten.

Zie ook Dossier Bouwregelgeving

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM