Heijmans wint infraprojecten in Groningen en Assen

‘s-Hertogenbosch – Heijmans Infra heeft opdracht gekregen voor de realisatie van infrastructurele projecten in de stad Groningen en Assen. Opdrachtgevers zijn Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de gemeente Assen. De totale aanneemsom bedraagt circa € 40 miljoen.

Aan de zuidwestzijde van de stad Groningen wordt rijksweg 7 omgebouwd tot een dubbelbaans autoweg. Het huidige tracé wordt verbreed en voorzien van nieuwe op- en afritten. Het project omvat de realisatie van een viaduct, het plaatsen van geluidsschermen en het aanbrengen van portalen en openbare verlichting.
Aan de oostzijde van de stad worden een nieuwe dubbelbaans autoweg en het knooppunt Euvelgunnetracé/Beneluxweg aangelegd. De realisatie van twee nieuwe viaducten, een onderdoorgang, de verbreding van een bestaand viaduct en de aanleg van portalen en openbare verlichting maken deel uit van de werkzaamheden.
Heijmans start de werkzaamheden in september 2006 en verwacht ze in mei 2008 af te ronden.

In Assen realiseert Heijmans de ontsluitingsweg Kloosterveen en de verdubbeling van de Europaweg-West. Dit project omvat onder meer de aanleg van twee rotondes, de realisatie van een stalen ophaalbrug over de Noord-Willemsvaart en een viaduct over de Europaweg en het aanbrengen van vier kilometer geluidsscherm langs de Europaweg. De werkzaamheden starten september 2006 en worden naar verwachting begin 2008 afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Heijmans