Randweg Gouda aangepast door inbreng omwonenden

Den Haag – Het meedenken van ondernemers en inwoners bij het ontwerp van de Zuidwestelijke Randweg Gouda (N 207) heeft een aantal verbeteringen opgeleverd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verplaatsen van de geplande rotonde op de zelling, het opheffen van een directe aansluiting op Gouderakse Tiendweg en de weg zo dicht mogelijk langs de rivier op de zelling.

In maart kwamen ondernemers en inwoners bij elkaar in zogenaamde ateliers om hun wensen en ideeën over het wegontwerp in te brengen. Die inbreng vormt samen met onderzoeksresultaten de basis van het schetsontwerp. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met verschillende (maatschappelijke) organisaties en de gemeenten Gouda, Ouderkerk en Vlist. Er werd gesproken over wat men belangrijk vond als uitgangspunt voor de aanleg van de weg. Dat liep uiteen van beplanting langs de weg tot verlichting, rotondes en doorvaarthoogtes van bruggen en omgang met het fietsverkeer. Deze inbreng heeft, samen met de onderzoeken naar technische en financiële haalbaarheid, geleid tot het schetsontwerp. Eind juni is het schetsontwerp aan ruim honderd omwonenden gepresenteerd.

Andere resultaten zijn een aanpassing van een grondkering om de modelracebaan op het Sluiseiland te sparen, een beweegbare brug over de Hollandsche IJssel, een vaste brug over de Stolwijksche Vaart en het noordelijk opschuiven van de geplande turborotonde in de Schoonhovenseweg. Een groot deel van de benodigde natuurcompensatie krijgt een plaats direct naast de Veerstalblokboezem. Voor weidevogels wordt een alternatief buiten het gebied gezocht.

Afronding
De komende maanden wordt het ontwerp in overleg met betrokken gemeenten afgerond en voorgelegd aan de verantwoordelijke bestuurders. Uiteraard worden de reacties van de inwoners en ondernemers op het gepresenteerde schetsontwerp hierbij meegenomen. Bovendien vinden verschillende onderzoeken op locatie plaats. Dit leidt tot een voorlopig ontwerp, dat in het najaar van 2006 wordt gepresenteerd. Als de reacties hierop zijn verwerkt, stelt de provincie een Definitief Ontwerp vast en begint de verdere uitwerking gericht op de uitvoering, zoals grondaankoop en bestemmingsplan. De aanleg van de Zuidwestelijke Randweg Gouda door de provincie Zuid-Holland start naar verwachting in 2008. In 2010 wordt de weg opengesteld voor verkeer.

Achtergrond
De provincie Zuid-Holland ontwikkelt samen met de gemeenten Gouda, Ouderkerk en Vlist de Zuidwestelijke Randweg Gouda. Met de aanleg van de weg willen de partijen de druk van het regionale verkeer op Gouda verminderen, de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Rotterdamse weg en omgeving verbeteren en zorgen voor een betere ontsluiting van de Krimpenerwaard. De regie ligt in deze fase bij de provincie Zuid-Holland. Om de Zuidwestelijke Randweg Gouda te realiseren heeft zij een planteam samengesteld dat bestaat uit medewerkers van de provincie en gemeenten en deskundigen op het gebied van landschapsarchitectuur, civiele techniek, vormgeving, ecologie en communicatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Zuid-Holland