Afsluiting A2 tussen Eindhoven en Den Bosch

Weekendafsluiting in het weekend van 14 tot 17 juli

‘s-Hertogenbosch – Rijkswaterstaat voert in het weekend van 14 tot 17 juli werkzaamheden uit aan de A2. Vanaf toerit 26 Boxtel tot en met afrit 23 ’s-Hertogenbosch West wordt de rijbaan voorzien van dubbellaags ZOAB en wordt de weg, inclusief de tussenliggende toe- en afritten, afgesloten voor alle verkeer richting
‘s-Hertogenbosch. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een langere reistijd. Toerit 28 Best richting ’s-Hertogenbosch wordt op zaterdag 15 juli van 22.00 uur tot 02.00 uur voor alle verkeer afgesloten in verband met het Dancefestival Extrema Outdoor.

Data weekendafsluiting:
Van vrijdag 14 juli 21.00 uur tot maandag 17 juli 05.00 uur.

Adviesroutes:

  • Verkeer vanuit Venlo richting Utrecht/Amsterdam: via de A73 richting Nijmegen en Utrecht/Amsterdam.
  • Verkeer vanuit Eindhoven/Tilburg (A58) richting Utrecht: via de A58 richting Breda, via de A27 richting Utrecht/Amsterdam.

Omleidingsroutes regionaal verkeer:

  • Verkeer vanaf Eindhoven (A2), Eindhoven/Tilburg (A58) richting ’s-Hertogenbosch/Utrecht: via A58 richting Tilburg en via de A65/N65 richting ’s-Hertogenbosch. Omleidingsroute 4.
  • Verkeer vanaf Eindhoven-Oost (Kennedylaan) richting ’s-Hertogenbosch/Utrecht: via knooppunt Ekkersrijt naar de A50 richting Veghel, via afrit 11 Veghel naar de N279 richting ’s-Hertogenbosch. Omleidingsroute 4.

Omleidingsroutes lokaal verkeer:
Plaatselijk worden diverse omleidingsroutes aangegeven met behulp van gele borden.

Dancefestival Extrema Outdoor
Op zaterdag 15 juli vindt op het recreatieterrein Aquabest in Best het Dancefestival Extrema Outdoor plaats. Naar verwachting zal dit tot extra verkeersdrukte leiden op de A58 en de A50 van en naar Eindhoven. Rijkswaterstaat adviseert bezoekers van het dancefestival met openbaar vervoer te reizen. Vanaf NS station Best zet de organisatie van het evenement pendelbussen in. Bezoekers die met de auto naar het dancefestival reizen volgen de omleidingborden naar de voor dit evenement ingerichte parkeerplaatsen. Verkeer na afloop van het evenement wordt via de omleidingroutes over de A50 en de A58 geleid. Om die reden wordt toerit 28 Best richting ’s-Hertogenbosch op zaterdag 15 juli van 22.00 uur tot 02.00 uur afgesloten.

Reservedata weekendafsluiting:
Bij slecht weer en wijzigingen in de planningen worden de werkzaamheden op een ander moment uitgevoerd. Het reserveweekend is van vrijdag 8 september tot maandag 11 september.

Overige weekendafsluitingen:
Na deze vierde weekendafsluiting staan nog twee weekendafsluitingen gepland. Het gaat om de volgende weekenden:

  • Vrijdag 25 augustus 21.00 uur tot maandag 28 augustus 05.00 uur richting Eindhoven
  • Vrijdag 8 september 21.00 uur tot maandag 11 september 05.00 uur richting ‘s-Hertogenbosch

De afsluitingen gedurende de weekenden worden ingesteld voor onder meer het aanbrengen van dubbellaags ZOAB (asfalt) over de gehele breedte van de rijbaan. In de avond en nachtelijke uren worden onder andere de goten aan weerszijden van de rijbaan aangepast en de af- en toeritten van de weg geasfalteerd. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden in de avond en nachtelijke uren worden geconfronteerd met een afsluiting van een af- of toerit, van de vluchtstrook of van een rijstrook.

Nadere informatie
Om weggebruikers en de omgeving te informeren plaatst Rijkswaterstaat voorafgaand aan iedere afsluiting van een gedeelte van de rijbaan in één rijrichting advertenties in landelijke, regionale en lokale kranten met daarin gedetailleerde informatie over de afsluiting en de omleidingroutes. Tevens worden persberichten naar de media verstuurd. Weggebruikers kunnen dezelfde informatie over de verkeershinder en de werkzaamheden vinden op de websites www.VanAnaarBeter.nl en www.rijkswaterstaat.nl/rws/dnb/projecten/a2dbehv/


In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.


Overige werkzaamheden in Noord-Brabant:
Tijdens aankomende periode worden in Noord-Brabant de overige werkzaamheden uitgevoerd:

  • Onderhoudswerkzaamheden Heinenoordtunnel (A29) tot en met 21 juli. Er is slechts één tunnelbuis voor het verkeer richting Rotterdam en er zijn twee rijstroken voor verkeer in zuidelijke rijrichting beschikbaar. Adviesroute tijdens de ochtendspits is via A17/A16.
  • Wegwerkzaamheden A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom v.v. van zondag 16 juli 20.00 uur tot en met zaterdag 29 juli 12.00 uur. In beide richtingen is slechts één rijstrook beschikbaar. Het verkeer wordt omgeleid.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant