Start groot onderhoud A4/A10 Zuid

Haarlem – Tussen 21 juli en 28 augustus 2006 vindt er Groot Onderhoud plaats aan de A4 en A10 Zuid tussen de knooppunten Badhoevedorp, Nieuwe Meer en Amstel in beide rijrichtingen. Hierbij worden verschillende wegdelen in vier fasen totaal voor het verkeer afgesloten. In deze periode krijgen de wegdelen een nieuwe asfaltlaag (ZOAB), signalering en verlichting. Ook worden de vaste bruggen over de Ringvaart gerenoveerd en de beweegbare delen van de Schinkelbrug vervangen. Voor de Schinkelbrug leidt dit tot stremming van het scheepvaartverkeer.

Afstemming omgeving
Daarnaast maakt het Projectbureau Noord-Zuidlijn van de afsluiting gebruik om een onderdoorgang voor de Noord-Zuidlijn te maken in de A10 Zuid. Het deel van de rijksweg A10 Zuid wordt zo eenmalig afgesloten voor beide werken. Daardoor hoeft de rijksweg maar één keer geasfalteerd te worden. Tegelijkertijd voert gemeente Amsterdam onderhoud uit aan een nabijgelegen brug en een sluis. Vanwege de impact van deze wegafsluitingen heeft Rijkswaterstaat al ruim een jaar geleden het overleg gezocht met overheden, het bedrijfsleven en belangenorganisaties.

Vakantiereductie én 9.000 auto’s minder in de spits
Hoewel Rijkswaterstaat bewust kiest voor deze verkeersluwe schoolvakantieperiode zal het verkeer ernstige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Een uitgebreid pakket aan samenhangende maatregelen optimaliseert aan de ene kant de doorstroming op de alternatieve routes en aan de andere kant de hoeveelheid verkeer. Rijkswaterstaat streeft ernaar om met de OV-pas ca. 9.000 auto’s van de weg te halen. Zo doet Rijkswaterstaat er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Voor het ontwikkelen van mobiliteitsmaatregelen, zoals de A4/A10 Zuid-pas, werkt Rijkswaterstaat nauw samen met de Stichting Verkeer.advies.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland