knelpuntenanalyse bereikbaarheid BrabantStad gereed

Hoofdlijn knelpuntenanalyse bereikbaarheid BrabantStad gereed

’s-Hertogenbosch – De portefeuillehouders verkeer en vervoer van de Provincie, de vijf grote Brabantse steden en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, NS en Prorail zijn het op hoofdlijnen eens geworden over de analyse van knelpunten van de bereikbaarheid van BrabantStad. Doel is om het rijkswegennet en de provinciale en gemeentelijke wegen zodanig te verbeteren dat zij elkaar versterken en Brabant beter bereikbaar wordt over de weg en via het OV. Leidend in de analyse is het bepalen van de knelpunten in de bereikbaarheid van Brabantse economische toplocaties.

De knelpunten worden bepaald via de invalshoek van economische toplocaties in Brabant. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld bedrijventerrein Moerdijk, de High Tech Campus of de Efteling, maar ook om bijvoorbeeld het stadscentrum van Eindhoven. Bereikbaarheid van deze locaties over de weg èn met het OV bepalen uiteindelijk welke prioriteit de betreffende weg of OV-lijn krijgt.

Na het zomerreces ligt de knelpuntenanalyse voor in de verschillende colleges van B&W van de B5 (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg) en het college van GS van de Provincie. Op 6 september 2006 beslissen de portefeuillehouders over de prioriteiten in het aanpakken van Brabantse wegen en OV. Dit moet vervolgens resulteren in integrale maatregelenpakketten voor weg en OV per regio. Kort daarna informeren de portefeuillehouders hun raads- en statenleden hierover in een openbare bijeenkomst.

De Nota Mobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verplicht de provincies knelpuntenanalyses van de bereikbaarheid te maken, zogenaamde netwerkanalyses. Deze analyses zijn input voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport van het ministerie. Op 4 oktober 2006 volgt bestuurlijk overleg met de minister en daarna is de Tweede Kamer aan zet.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant