Verkeersinformatie voor weggebruikers door bermdrips

Haarlem – Rijkswaterstaat gaat weggebruikers beter en gedetailleerder informeren over de situatie op de A10, Ringweg van Amsterdam. Daarom plaatst Rijkswaterstaat binnenkort dynamische route-informatiepanelen in de bermen langs de A1, A2, A8 en de A10 Oost, zogenaamde bermDRIPs voor de weggebruikers, die richting de A10 en op de A10 rijden. Het bijzondere aan deze nieuwe informatiepanelen is dat naast teksten ook de actuele situatie visueel wordt aangegeven. Het gevolg hiervan is dat de weggebruiker zo beter zijn route kan bepalen.

De beelden en teksten wisselen elkaar af zodat altijd de meest actuele weginformatie te zien is. Dit kan zijn informatie over incidenten, afsluitingen, werkzaamheden en hoe men de stad Amsterdam kan in- of uitrijden,

De BermDRIPs geven aanvullende informatie op die van de Dynamische Route Informatie Panelen boven de weg.

Rijkswaterstaat plaatst de nieuwe DRIPs vóór 21 juli 2006 omdat dan het grootschalig onderhoud aan de A4/A10 Zuid start.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland