Belgie partner voor PIM

Rotterdam – PIM wil in samenwerking met internationale partners de ‘best practices’ en procesverbeteringen voorbereiden, zodat deze kunnen worden toegepast in vier pilots van Rijkswaterstaat.

Eind januari 2006 mocht PIM de eerste internationale partner verwelkomen. Rijkswaterstaat en de Highways Agency ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Kort daarop vonden de contractondertekeningen met marktpartijen Atkins en Grontmij plaats en kort geleden ontvingen de Vlaamse zuiderburen een samenwerkingsvoorstel van de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat Bert Keijts. De Vlaamse Directeur-Generaal Chris Caestecker van het Agentschap Infrastructuur was erg positief over het voorstel. De samenwerking tussen Nederland en België zal op de korte termijn worden geformaliseerd. Momenteel wordt er gezocht naar een datum waarop de samenwerkingovereenkomst kan worden getekend.

België is een interessante en welkome partner voor PIM. Ben Spiering, projectleider PIM: “De Vlamingen hebben immers dezelfde vraagstukken rondom het Groot Onderhoud, het dynamisch verkeersmanagement en het maken van contracten als Nederland. De Vlamingen hebben zich bijzonder innovatief getoond in het zoeken naar oplossingen voor deze vraagstukken.” Als voorbeeld noemt Ben Spiering de (verkeers)situatie rond Antwerpen waar een interessante beheersvorm voor de mobiliteit is gevonden. Ook de ervaringen op het vlak van Groot Onderhoud spreken PIM erg aan. “Het is bovendien aantrekkelijk om ervaringen te delen op het gebied van research en development. Zo hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden”, aldus Ben Spiering. Positief is ook dat ieders bijdrage aan de corporate doelstelling inzichtelijk wordt gemaakt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM)