RWS en markt verbeteren infrastructuurmanagement

RWS en markt werken samen aan verbetering infrastructuurmanagement

Zoetermeer – Marktpartijen worden voortaan intensief betrokken bij het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) dat Rijkswaterstaat, de Britse Highways Authority, Atkins en Grontmij begin 2006 zijn gestart. Bouwbedrijven en adviesbureaus worden door Rijkswaterstaat uitgenodigd om betere oplossingen aan te dragen voor beheer, onderhoud en verkeersmanagement van de hoofdwegen en vaarwegen in ons land. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een convenant dat op 30 juni 2006 is getekend door de heren Keijts (directeur-generaal RWS), Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland) en Coppes (voorzitter ONRI).

Het Partnerprogramma Infrastructuurmanagement (PIM) heeft tot doel om processen van RWS te verbeteren op het gebied van infrastructuurmanagement. Daarbij gaat het om zowel instandhouding (beheer en onderhoud) als functievervulling (verkeersmanagement) van het hoofd(vaar)wegennet.

Best practices en procesverbeteringen zullen in PIM, samen met internationale partners, worden voorbereid en geïmlementeerd in een aantal pilots. De resultaten hiervan zijn voor iedereen beschikbaar via een zogeheten ´glazen huis constructie´.

Het oogmerk is om significante verbeteringen in werkprocessen in de gehele keten van de bouw te initiëren, en de kwaliteit van de samenwerking tussen marktpartijen en RWS te verbeteren.

Onder de noemer linking PIM gaan de ondertekenaars werken aan een betere samenwerking. Ook willen zij een bijdrage leveren aan een goede werking van innovatieve contract- en samenwerkingsvormen.

In het convenant is onder andere afgesproken dat partijen kennis met elkaar zullen delen en dat innovaties van privaat naar publiek en andersom de kans moeten krijgen te landen.

Voor de interactie tussen RWS en marktpartijen is Jan Moerkerk door Bouwend Nederland en ONRI als PIM-coördinator Markt aangesteld. Het convenant wordt in het najaar van 2007 geëvalueerd, waarbij de opzet, organisatie en het functioneren van Linking PIM zullen worden beoordeeld.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland (Brancheorganisatie)