Vervanging viaduct A59 ter hoogt van Heusden

Werkzaamheden A59 ter hoogte van de gemeente Heusden
Start vervanging viaduct Wolput en aanleg rotonde

s-Hertogenbosch – Vanaf 3 juli 2006 start Rijkswaterstaat met de werkzaamheden aan het viaduct Wolput en aan de nieuw aan te leggen rotonde onder aan afrit 43 Nieuwkuijk. Ter voorbereiding zal er een tijdelijke af- en toerit worden gemaakt en een bypass worden gecreëerd voor het doorgaande verkeer op de A59. Tijdens het werk moet het verkeer rekening houden met hinder.

Ten behoeve van de sloop van viaduct Wolput, worden tussen 3 en 10 juli 2006 de toe- en afrit van aansluiting 43 Nieuwkuijk aangepast zodat deze als bypass kan dienen voor het doorgaande verkeer op de A59 richting ’s-Hertogenbosch. Er wordt een nieuwe tijdelijke toe- en afrit gecreëerd ten westen van de huidige aansluiting 43 Nieuwkuijk, ter hoogte van de Venbroekstraat.

Vanaf 11 juli 2006 zal het doorgaande verkeer gebruik gaan maken van de bypass en het lokale verkeer van de tijdelijke toe- en afrit.

Het doorgaande verkeer op de A59 zal rekening moeten houden met een snelheidsbeperking en, omdat de onderdoorgang van viaduct Wolput wordt afgesloten, moet het lokale verkeer rekening houden met omleidingen. De omleidingsroutes zullen worden aangegeven door middel van gele borden.

Vanaf 17 juli 2006 start de sloop van viaduct Wolput. Eerst zal het zuidelijke deel van het viaduct worden gesloopt, vervolgens het noordelijke deel. Hierdoor wordt er zo min mogelijk hinder veroorzaakt voor het doorgaande verkeer op de A59.

Vanaf 7 augustus 2006 start de aanleg van de nieuwe rotonde. Het verkeer door de Onsenoortsestraat, Jhr. De la Courtstraat en de Parallelweg-West moeten rekening houden met hinder en zal worden omgeleid. Winkels, bedrijven en bewoners van deze straten zullen wel bereikbaar blijven.

De werkzaamheden aan het viaduct en de rotonde zullen in het voorjaar van 2007 worden afgerond.

Andere werkzaamheden
Rijkswaterstaat is sinds begin dit jaar begonnen aan het onderhoud van de noordbaan van de A59. Er wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht (ZOAB). De eerste fase, betreffende de noordbaan ten oosten van aansluiting 42 Heusden, wordt in het laatste weekend van juni 2006 afgerond. Hiervoor zullen enkele toe- en afritten worden afgesloten.

Vanaf 3 juli 2006 start de tweede fase van deze werkzaamheden op de noordbaan ten westen van aansluiting 42 Heusden van aansluiting 40 Drunen-West. Deze werkzaamheden zullen in december 2006 worden afgerond.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant