Onderhoud knooppunt Markiezaat A4

Weekendafsluitingen A4: twee verbindingsbogen van knooppunt Markiezaat

In verband met onderhoud aan knooppunt Markiezaat zullen gedurende twee weekenden twee verbindingsbogen worden afgesloten voor het verkeer. Het verkeer zal kort worden omgeleid.

Van zaterdag 1 juli 06.00 uur tot en met zondag 2 juli 20.00 uur:
Omleiding voor verkeer vanuit Bergen op Zoom richting Antwerpen: via de A58 naar afrit 31 Rilland en via toerit 31 Rilland richting A4 en Antwerpen.

Van vrijdag 7 juli 21.30 uur tot zondag 9 juli 20.00 uur:
Omleiding voor verkeer vanuit Antwerpen richting Vlissingen: via de A58 naar afrit 30 Hoogerheide en via toerit 30 Hoogerheide richting Vlissingen.

Het verkeer wordt met behulp van gele borden kort omgeleid.

Bovengenoemde perioden zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden en wijzigingen in de planning van de werkzaamheden.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant