Groot onderhoud A58 Roosendaal – Etten-Leur

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2006
Weekendafsluitingen A58 tussen Roosendaal en Etten-Leur
In de weekenden van 30 juni tot 3 juli en van 7 juli tot 10 juli 2006

‘s-Hertogenbosch – In verband met de geplande asfalteringswerkzaamheden tussen Roosendaal en Etten-Leur, vanaf aansluiting 23 Roosendaal-Oost tot en met aansluiting 20 Sint Willebrord, wordt de A58 in de richting van Etten-Leur tijdens de genoemde weekenden volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een langere reistijd.

Datum afsluitingen:

  • Van vrijdag 30 juni 20.00 uur tot maandag 3 juli 5.30 uur
  • Van vrijdag 7 juli 20.00 uur tot maandag 10 juli 05.30 uur.

Adviesroute:
Verkeer vanuit Goes/Vlissingen (A58) richting Etten-Leur/Breda:
Via de A58 richting Berge op Zoom naar knooppunt Markiezaat.
Via de A4 richting België naar de A12 richting Antwerpen.
Vervolgens de E19 naar de A16 richting Breda.

Omleidingsroute:
Verkeer vanuit Roosendaal/Bergen op Zoom (A58) richting Etten-Leur/Breda:
Via knooppunt De Stok de A17 richting Dordrecht.
Via knooppunt Klaverpolder naar de A16 richting Breda.

Voor plaatselijk verkeer worden diverse omleidingroutes aangegeven m.b.v. gele borden langs de wegen.

Bovengenoemde perioden zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden en wijzigingen in de planning van de werkzaamheden.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant