Uitkomsten onderzoek betondek parkeergarage A10

Haarlem – Vrijdag 23 juni 2006 start Rijkswaterstaat met herstelwerkzaamheden aan de constructie van de parkeergarage gelegen onder de A10 Zuid aan de Strawinskylaan. De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd. Na de eerste fase van het werk worden de huidige tijdelijke verkeersmaatregelen op de A10 Zuid opgeheven. Deze werkzaamheden duren maximaal twee weken. Bij de aanpak van het werk is rekening gehouden met het beperken van de overlast voor de parkeerders. Dit hebben Rijkswaterstaat en de beheerder van de parkeergarage zo afgesproken. Ook het wegverkeer heeft door deze aanpak geen extra hinder.

Rijkswaterstaat heeft een nader onderzoek uitgevoerd nadat begin juni 2006 uit het eerste onderzoek bleek dat de normale ruime veiligheidsmarge van het betondek tussen de A10 Zuid en parkeergarage niet werd gehaald. Er is toen een aantal tijdelijke maatregelen getroffen op de weg om zeer zware belastingen op het betondek te voorkomen waardoor geen acuut veiligheidsrisico optreedt. Het eerste onderzoek is ingesteld ter voorbereiding op het Groot Onderhoud aan de A4/A10 Zuid dat tussen 21 juli en eind augustus 2006 plaatsvindt.

Het nader onderzoek wijst uit dat het constructieontwerp van de parkeergarage te licht is. De parkeergarage is 30 jaar geleden gebouwd. Na de bouw heeft Rijkswaterstaat deze garage overgenomen.

Om de normale ruime veiligheidsmarge weer te halen, moet het betondek worden versterkt en moeten 45 steunpilaren onder het betondek in de parkeergarage worden aangebracht. Deze werkzaamheden vinden plaats in drie fasen.

Werkzaamheden in drie fasen
Als eerste worden de steunpilaren aangebracht op een tijdelijke fundering van betonplaten zodat de veiligheidsmarge aanzienlijk wordt verhoogd. Daarna worden de huidige tijdelijke verkeersmaatregelen op de A10 Zuid opgeheven. In september 2006 worden de definitieve paalfunderingen aangebracht. Het direct aanbrengen van de definitieve fundering is nu niet haalbaar. Hiervoor zijn prefab-betonelementen nodig die fabricagetijd vergen. Daarnaast moet Rijkswaterstaat daarvoor onder andere berekeningen uitvoeren.

Naast het aanbrengen van de steunpilaren moet ook het betondek worden versterkt. Dit vindt tussen 17 en eind augustus 2006 plaats in de vierde fase van het Groot Onderhoud aan de A4/A10 Zuid. Tijdens deze fase is de A10 Zuid van knooppunt Amstel tot knooppunt Nieuwe Meer richting Den Haag afgesloten. Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden gecombineerd met het Groot Onderhoud A4/A10 Zuid zodat het verkeer maar een keer hinder ondervindt.

Getroffen tijdelijke maatregelen
De tijdelijke getroffen maatregelen zijn dat er geen ontheffingen voor bijzonder (zwaar) transport meer worden verleend om zeer zware belasting op het betondek te voorkomen, er een afsluiting van de vluchtstrook ter plaatse is en een inhaalverbod voor vrachtwagens is ingesteld. Daarnaast zijn de invoegstrook van de S109 en in het verlengde daarvan de uitvoegstrook van de S108 ingekort.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland