ANWB: Beter plan A6-A9 leidt tot breder draagvlak

Den Haag – Het kabinet neemt 30 juni 2006 een besluit over de verbinding tussen de A6 en de A9. Maar als het aan de ANWB ligt, wordt daar nog even mee gewacht. Eerst moet er duidelijkheid komen over de wijze waarop het kabinet de twee mogelijke trajecten zou willen inpassen in het landschap.

Guido van Woerkom, hoofddirecteur ANWB: “Aan die inpassing moeten hoge eisen worden gesteld. De ANWB vindt voor een eventuele verbindingsweg langs het Naardermeer ondertunneling de enig denkbare optie. Het alternatief (verbreding van het bestaande traject over de Gaasperdammerweg) is voor ons alleen met een verdiept wegdek of een open tunnelbak bespreekbaar. Andere varianten die circuleren zijn voor de ANWB onaanvaardbaar.

Perspectief
We onderkennen dat ook aan de twee beste opties nadelen kleven. Desondanks ziet de ANWB hierin de beste perspectieven voor een zorgvuldige inpassing in het landschap en een beperking van de overlast voor omwonenden.

Landschap, natuur en milieu moeten zwaar wegen. De omgeving vertegenwoordigt een grote recreatieve waarde. Het Naardermeer, de Noordelijke Vechtstreek en het gebied rond Amsterdam Zuidoost vormen een onmisbare groene zone voor de bewoners van de regio. De recreatiemogelijkheden in deze zone mogen niet lijden onder aanleg of uitbreiding van wegen. Sterker nog, zo mogelijk moeten ze worden vergroot.”

Beter plan, breder draagvlak
De ANWB vindt dat het mobiliteitsprobleem op de route tussen Schiphol en Almere dringend moet worden opgelost. Maar eerst is het zaak nog eens goed na te denken over de best denkbare inpassing van de twee mogelijke trajecten.

Van Woerkom: “Alle voor- en nadelen moeten op een rij worden gezet, zodat ze aan de hand van vooraf vastgestelde criteria kunnen worden getoetst. Zo kan op transparante wijze een definitieve keuze worden gemaakt. De tijd die hierin wordt geïnvesteerd, betaalt zichzelf later terug doordat er dan een beter plan ligt dat kan rekenen op een breder draagvlak – ongeacht welk traject straks wordt gekozen.”

En het geld? “Uit de maatschappelijke discussie die tot nu toe is gevoerd, is gebleken dat we graag mobiel willen blijven én omwonenden, landschap, natuur en milieu willen sparen. Zoiets vraagt om gecompliceerde, elegante oplossingen. En die zijn nu eenmaal duur.”

Een nacht op het Naardermeer
In het weekend van 17 op 18 juni 2006 bracht hoofddirecteur Guido van Woerkom samen met zijn zoon Xander een nacht door op de boot van Natuurmonumenten op het Naardermeer. Lees hoe hij de nacht ervaren heeft in Belevingsdagboek Guido van Woerkom

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB Hoofdkantoor