Peijs beantwoordt kamervragen over A4

Op 19 juni 2006 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat, Karla Peijs, een brief gezonden aan De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal met daarin de antwoorden op de door de Tweede Kamer gestelde vragen over de A4 Delft – Schiedam naar aanleiding van het algemeen overleg over wegen d.d. 7 juni 2006.

Lees hier br.1307. Antwoorden op vragen n.a.v. het algemeen overleg van 7 juni 2006, Kamerstuk, 19-6-2006

Lees ook br.1304 Afschrift brief inzake verkeerskundige onderbouwing A4 Delft-Schiedam, Publicatiedatum: 16-06-2006, stukdatum: 16-06-2006