Nachtelijke verkeershinder Ekkersrijt – knpt A50/A58

‘s-Hertogenbosch – In de nacht van 20 op 21 juni vinden er werkzaamheden plaats bij de aansluiting Ekkersrijt, knooppunt A50/A58. Dan wordt een nieuwe verkeersregelinstallatie (VRI) in gebruik genomen, de kruising opnieuw geasfalteerd en de nieuwe noordbaan van de A58 in gebruik genomen.

Op dinsdag 20 juni van 20.00 tot 05.30 uur wordt de linksaf strook van de Kennedylaan (Eindhoven) richting de A58 (Tilburg) afgesloten wegens het aanpassen van de kruising. Het verkeer wordt omgeleid over de A50, via de aansluiting Son.
Van 23.00 tot 05.30 uur is op dezelfde kruising de verkeersregelinstallatie buiten werking. Het gele knipperlicht werkt dan ook niet. Het verkeer wordt per rijrichting over een rijstrook geleid. De afwikkeling van het verkeer geschiedt op basis van de geldende voorrangssituatie.

Rijkswaterstaat past het bestaande kruispunt aan om de files op de A50 en A58 bij Ekkersrijt aan te pakken. De rijbaan voor het verkeer richting Den Bosch/Tilburg wordt ongeveer honderd meter naar het zuiden verplaatst en komt daarmee parallel aan de bestaande zuidbaan richting Eindhoven/Son te liggen. Daarmee komt 1 van de 2 bestaande kruispunten te vervallen wat een gunstig effect heeft op de doorstroming van het verkeer. Daarnaast worden ook de rechts- en linksafstroken op de A58 en de linksafstrook op de Kennedylaan richting Tilburg verlengd. De aanpassingen zijn op 1 juli 2006 klaar.

Meer informatie over de totale ombouw van knooppunt Ekkersrijt kunt u vinden op: www.randwegeindhoven.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat