Informatiecentrum Schiphol – Almere weer geopend

Haarlem – Het informatiecentrum van de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere is in de laatste twee weken van juni 2006 weer geopend. Naast de Alternatieven-Varianten nota liggen de recent uitgebrachte aanvullende notities zoals de aanvullende milieu-effectrapportage en de kosten-baten-analyse ter inzage. Ook zijn de illustraties van de verschillende tracé’s van de tunnel te bekijken. Bezoekers kunnen terecht op de maandagen19 en 22 juni 2006 en op de donderdagen 22 juni en 29 juni 2006 van 14.00 uur tot 18.00 uur. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn dan aanwezig om in gesprek te gaan met bezoekers en hun vragen te beantwoorden.

Naast de nieuwe aanvullende notities is informatie te vinden over de beschikbare resultaten van de planstudie: de verkeerscijfers, de effecten van de verschillende alternatieven en varianten op de verkeersdoorstroming, het milieu en de leefbaarheid. Luchtfoto’s tonen de huidige weg- en omgevingssituaties en de eventuele toekomstige situaties.

Het informatiecentrum is gehuisvest aan de Burgemeester De Raadtsingel 15a in Muiden, telefoon 0294-265123.

Het informatiecentrum is nogmaals geopend om zo de bezoekers die nog vragen hebben de mogelijkheid te geven alle nu beschikbare informatie in te zien.

Aanleiding planstudie
Het verkeer in het gebied tussen Schiphol, Amsterdam en Almere is de afgelopen 15 jaar sterk gegroeid vooral als gevolg van het toenemende aantal bedrijven en inwoners. Het wegennet op dit traject kent nu al vele capaciteitsknelpunten. De te verwachte groei van wonen en werken in de periode 2010-2030 (o.a. in Almere met circa 40.000 woningen) vergroot de mobiliteitsvraag aanzienlijk. Zonder uitbreiding van de weginfrastructuur zal de bereikbaarheid in het gebied Schiphol-Amsterdam-Almere sterk afnemen.

De planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere richt zich op de lange termijn oplossingen na 2010

Informatie over de planstudie is te vinden op www.schiphol-amsterdam-almere.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland