Gezamenlijke inspectie op infrastructuele knooppunten

Samenwerkende opsporingsinstanties hebben woensdag 14 juni 2006 op meerdere locaties in Nederland transportcontroles gehouden. In totaal zijn er 92 controles op weg, spoor en lucht uitgevoerd. In elf gevallen is er proces-verbaal opgemaakt. De driedaagse controles op het water zullen na afloop bekend worden gemaakt door Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Spoor
Op de terminals op de Maasvlakte en het Rail Service Center te Rotterdam controleerde de Spoorwegpolitie van het KLPD samen met medewerkers van Inspectie Verkeer en Waterstaat en Douane in- en uitgaande containers per trein. In totaal zijn 50 transporten gecontroleerd. Vier containers zijn volledig gecontroleerd op daadwerkelijke inhoud, stuwage en verpakking. Aan drie wagons zijn ter plaatse noodreparaties uitgevoerd door een calamiteitenteam van de vervoerder, in verband met gebreken aan de remmen. Zij mochten niet verder rijden dan naar de losplaats, waar zij voor definitieve reparaties op een zijspoor zijn gezet. Drie wagons vertoonden technische gebreken. Deze mochten na een noodreparatie door een calamiteitenteam van de vervoerder verder rijden naar de losplaats. Daar dienden de wagons verder gerepareerd te worden.

Binnenvaart
Nabij de Kreekraksluizen bij Rilland vinden controles plaats op het vervoer van containers op de corridor Rotterdam-Antwerpen (Rijn-Scheldeverbinding). Het containervervoer op deze hoofdtransportas is min of meer een constante stroom. Zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde werken Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond, Federale Politie Scheepvaartpolitie Antwerpen, Douane Rotterdam, Inspectie VROM en Waterpolitie van het KLPD samen. De resultaten van deze driedaagsecontrole ( 14 tot en met 16 juni 2006) worden na afloop door Inspectie Verkeer en Waterstaat bekend gemaakt.

Vliegverkeer
Op Schiphol-Oost richtte de controle zich op het kleine vliegverkeer. Op een dag vinden er ongeveer 40 vliegbewegingen plaats. Het vliegtuig, de bemanning, de passagiers en de bagage zijn aan de controles onderworpen. Ter voorbereiding van de controle is informatie verzameld, waarbij Eurocontrol (voorinformatie) en Dutchmill (eventueel uitwijkverkeer) zijn betrokken.

Van de vijftien jets die zijn gecontroleerd, waren er drie niet aangemeld bij Eurocontrol. Eén kist vloog met een kopie van een verlopen luchtwaardigheidsbewijs. Bij controle bleek dat het Britse toestel geen geldig document meer had. Een startverbod en een boete van 2800 Euro was het gevolg.

De Douane, Koninklijke Marechaussee, Zeehavenpolitie Rotterdam-Rijnmond, Federale Scheepvaartpolitie Antwerpen, Inspectie VROM, Korps landelijke politiediensten en Inspectie Verkeer en Waterstaat willen met deze integrale aanpak de transportveiligheid bevorderen, risico’s inzichtelijk maken en aanpakken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)