Weekendafsluiting A17 tussen Noordhoek en De Stok

GROOT ONDERHOUD AAN DE WEG 2006 In het weekend van 9 tot 12 juni 2006
In verband met de geplande asfalteringswerkzaamheden tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt De Stok wordt de A17 in de richting van Roosendaal, net als in het weekend van 19-22 mei 2006, volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met een langere reistijd.

Datum afsluiting:
Van vrijdag 9 juni 20.00 uur tot maandag 12 juni 5.30 uur. Afsluiting vanaf aansluiting 24 Standaardbuiten (afrit 24 Standaardbuiten is open) tot aansluiting 20 Industrieterrein Borchwerf (toerit 20 Industrieterrein Borchwerf is open).

Omleidingsroutes:

 • Vanuit Dordrecht (A16) richting Roosendaal:
  Vanaf knooppunt Klaverpolder richting Breda (A16).
  Via knooppunt Princeville richting Roosendaal (A58).
 • Vanuit Rotterdam (A29) richting Roosendaal:
  Vanaf knooppunt Sabina richting Dinteloord (A29).
  Via de N268 richting Roosendaal.
 • Vanuit ’s-Hertogenbosch (A59) richting Roosendaal:
  Vanaf knooppunt Zonzeel richting Breda (A16).
  Via knooppunt Princeville richting Roosendaal (A58).

Voor plaatselijk verkeer worden diverse omleidingsroutes aangegeven m.b.v. gele borden langs de wegen.

Bovengenoemde periode is onder voorbehoud van weersomstandigheden en wijzigingen in de planning van de werkzaamheden.

Informatie voor de gebruiker
Weggebruikers worden zo goed mogelijk geïnformeerd over de werkzaamheden en de omleidingroutes. Rijkswaterstaat verspreidt hiertoe een persbericht en verstrekt informatie via de reguliere kanalen:

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant