Heijmans gaat Randweg Eindhoven volledig vernieuwen

Vernieuwde A2/A67 Randweg Eindhoven ruim een jaar eerder klaar
‘s-Hertogenbosch – Bouwconcern Heijmans gaat in opdracht van Rijkswaterstaat de A2/A67 Randweg Eindhoven volledig verbreden en vernieuwen. De 17 kilometer lange Randweg Eindhoven wordt uitgebreid van 2 naar 4 rijbanen waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het lokale verkeer. De totale contractsom bedraagt circa € 350 miljoen (€ 294 miljoen exclusief BTW). Bijzonder is dat Heijmans deze complexe opdracht ruim een jaar sneller bouwt dan vooraf was gepland. Dit is mogelijk doordat een integrale aanpak waarbij verschillende onderdelen van het concern intensief samenwerken. De werkzaamheden starten dit najaar en zijn gereed medio 2010.

Voor het uitvoeren van dit project heeft Rijkswaterstaat de aannemerij uitgedaagd oplossingen te bedenken om de hinder voor het verkeer en de omgeving tot een minimum te beperken. Met name het verkorten van de duur van de werkzaamheden telde bij de keuze voor een aannemer zwaar mee. Heijmans heeft een planning van de werkzaamheden voorgesteld waarbij eerst de parallelbanen worden aangelegd en vervolgens de hoofdrijbanen. Zo wordt een maximale doorstroming gecreëerd en zal de weggebruiker tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk overlast ondervinden. Dit alles heeft geresulteerd in een aanmerkelijke verkorting van de bouwtijd.

Omvangrijk project
Om de fileproblemen op de A2/A67 Randweg Eindhoven structureel op te lossen, wordt de 17 kilometer lange randweg tussen 2006 en 2010 verbreed van 2 naar 4 rijbanen tussen de knooppunten Ekkersrijt en Leenderheide. Medio 2010 bestaat de Randweg Eindhoven uit vier rijbanen met ieder twee rijstroken, waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het lokale en regionale verkeer. De verbreding van de bestaande Randweg Eindhoven bestaan uit het aanleggen van nieuwe parallelbanen voor het lokale en regionale verkeer, het vernieuwen van de bestaande randweg, het ombouwen van de knooppunten Ekkersrijt, De Hogt en Leenderheide en het vernieuwen/uitbreiden van circa 70 viaducten en bruggen. Meer informatie over de vernieuwing van de A2/A67 Randweg Eindhoven is te vinden op www.randwegeindhoven.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant