Herindeling A9 tussen Holendrecht en Badhoeverdorp

Den Haag – Tussen 21 juli en 28 augustus 2006 zijn er grootscheepse onderhoudswerkzaamheden op de A4 en A10-zuid tussen de knooppunten Badhoevedorp en Amstel. De A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Badhoevedorp is dan de belangrijkste omleidingroute en krijgt daardoor meer verkeer te verwerken. De A9 krijgt in beide richtingen vier versmalde rijstroken en een vluchtstrook in plaats van de huidige drie rijstroken en een vluchtstrook. Ook wordt de weg voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Dit is een van de maatregelen die ervoor zorgt dat het verkeer veilig en zo optimaal mogelijk kan doorstromen. Daarnaast wordt actief ingezet op mobiliteitsmaatregelen voor bedrijven zoals een OV-pas.

Vanaf 6 juni 2006 vinden vijf weken lang de werkzaamheden plaats; doordeweeks tussen 23.00 uur en 05.00 uur. Het verkeer heeft dan één rijstrook beschikbaar. Wel zijn bij de op- en afritten Amstelveen en Ouderkerk en de benzinestations kortdurende afsluitingen noodzakelijk. Route-informatie panelen (DRIPs), tekstkarren en gele borden maken de weggebruikers attent op de werkzaamheden en de afsluitingen. Overdag is de A9 weer totaal beschikbaar voor het verkeer.

Zodra het groot onderhoud aan de A4 en de A10-zuid eind augustus 2006 gereed is, wordt de A9 tussen de beide knooppunten teruggebracht naar tweemaal drie rijstroken en een vluchtstrook. Dit in afwachting van het groot onderhoud A9 in 2007.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat