Eerste paal geslagen voor weg van de toekomst

Arnhem – De eerste heipaal voor de aanleg van de weg van de toekomst is maandag 29 mei 2006 in de grond geslagen. Een bypass op de A12 ter hoogte van verkeersknooppunt Oudenrijn bij Utrecht heeft de primeur. De weg wordt in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd en voldoet aan de hoge eisen die in de toekomst gesteld gaan worden bij aanleg, gebruik en onderhoud van wegen. Dit is mogelijk door toepassing van een combinatie van slimme, prefab technieken. Op deze manier kan de weg aanzienlijk sneller aangelegd worden in gebieden die gevoelig zijn voor zettingen, waardoor filevorming en vertragingen beperkt blijven. Daarnaast is de constructie geluidsarmer, duurzamer en milieuvriendelijker. Volgens planning zal de weg 1 september 2006 opgeleverd worden.

De weg wordt aangelegd door een consortium bestaande uit Betonson, ARCADIS en Heijmans. De contractwaarde bedraagt € 1,5 miljoen met een respectievelijke verdeling over de partners van 53%, 7% en 40%. Zij brengen deze ‘weg van de toekomst’ op de markt onder de naam ModieSlab© (Modulair – Intelligent – Energiek – Slab = Engels voor plaat). Voor ModieSlab© levert Betonson alle betonproducten, realiseert ARCADIS het ontwerp en verzorgt Heijmans de realisatie.

ModieSlab© bestaat uit betonplaten opgebouwd uit verschillende open lagen met daaronder afwateringskanaaltjes voor een snelle afvoer van regenwater. Door de zeer open betonstructuur gaat dit sneller dan bij het nieuwste Zoab-asfalt. Deze kanaaltjes worden ook gebruikt voor reiniging van het wegdek en als ruimte voor intelligente functies zoals detectering en signalering. Als optie kan in de volgende betonlaag een systeem van leidingen aangebracht worden, waardoor het wegdek in de zomer gekoeld en in de winter verwarmd kan worden. Hiermee kan de weg sneeuw- en ijsvrij worden gehouden zonder milieuonvriendelijke strooizouten. Bovendien blijft de wegtemperatuur zo het gehele jaar gelijk, zodat geen voegbewegingen ontstaan en de kwaliteit van het beton langer behouden blijft. De prefab betonplaten worden op een fundering van heipalen verankerd, wat de constructie beschermt tegen zettingen. Naast toepassing in de wegenbouw is het concept ook goed bruikbaar voor andere situaties waar snel nieuw wegdek moet kunnen worden vervangen, zoals bijvoorbeeld voor start- en landingsbanen op vliegvelden.

Het concept is ontwikkeld in het kader van het innovatieprogramma Geluid voor de prijsvraag "Wegen naar de Toekomst" die door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is uitgeschreven en is met succes getest op de A50 bij Apeldoorn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ARCADIS N.V.