Transport chemicalien voor verbetering vatbaar

Den Haag – De naleving van de arbeidsomstandighedenwet en de arbeidstijdenwetgeving in het wegtransport van vloeibare chemicaliën moet verbeterd worden. Dit concluderen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Arbeidsinspectie in een gezamenlijk rapport dat in mei 2006 gepubliceerd is. Beide inspectiediensten legden samen 35 bedrijfsbezoeken af en inspecteerden 496 voertuigen.

Het onderzoek naar het nalevingniveau van de Arbeidsomstandighedenwet leverde de volgende bevindingen op:

  • De voorlichting aan de chauffeurs over de risico’s van het werken met chemicaliën is in 20% van de gevallen onvoldoende. Daarnaast is de voorlichting voornamelijk gericht op risico’s bij calamiteiten en niet op risico’s in de dagelijkse praktijk van de chauffeurs.
  • De meeste chauffeurs verrichten zelf de laad- en loswerkzaamheden. Een verplichte beoordeling door de werkgever van de risico’s voor de chauffeur bij het laden en lossen van de vloeibare chemicaliën is nergens aangetroffen.
  • Veel chauffeurs verrichten werkzaamheden boven op de tankwagen. Bij een groot aantal tankwagens en tankcontainers ontbreekt een goede valbeveiliging, zoals (inklapbare) hekken.
  • De persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld beschermende kleding en veiligheidsbrillen, worden in deze branche goed gebruikt. De controle door bedrijven op het gebruik van deze middelen is ook in orde.

De inspectiediensten constateerden dat in deze bedrijfstak het nalevingniveau van de arbeidstijdenwetgeving onder het landelijk gemiddelde ligt. Bij een aantal bedrijven vond een zeer hoog aantal overtredingen plaats. De inspectiediensten vinden dit mede gezien de aard van de lading verontrustend. Ten aanzien van de vervoerswetgeving gevaarlijke stoffen kon vastgesteld worden dat deze door de vervoerders van chemicaliën goed nageleefd wordt.

Vanzelfsprekend blijven de inspectiediensten bedrijven waar onregelmatigheden zijn aangetroffen nauwlettend volgen. De sector zal ondersteund worden bij het zoeken naar mogelijkheden om de risico’s bij het transport aan vloeibare chemicaliën te verkleinen.

Het samenwerkingsproject van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Arbeidsinspectie maakt onderdeel uit van het Programma Andere Overheid. Doel van dit programma is om de toezichtlast voor bedrijven en instellingen te verkleinen.

Rapport vloeibare chemicalien

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)