Startnotitie mer verbreding N244 vastgesteld

Haarlem – De provincie Noord-Holland heeft de startnotitie m.e.r. verbreding N244 vastgesteld. De provincie wil de bereikbaarheid en doorstroming van de regio verbeteren. De verbreding van de N244 is een oplossing voor de regio Purmerend – Edam-Volendam.

Nieuwe ontwikkelingen leiden tot extra veel verkeer
De N244 van de A7 naar Purmerend en Edam-Volendam vormt een belangrijke verbinding van uit de regio naar het hoofdwegennet. Onder druk van diverse ruimtelijke ontwikkelingen zoals het bedrijventerrein Baanstee-Noord in Purmerend en woningbouw in Edam-Volendam krijgt dit deel van de N244 de komende jaren extra veel verkeer te verwerken. Daarom wil de provincie Noord-Holland, in overleg met de gemeente Purmerend en Edam-Volendam, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Regionaal Orgaan Amsterdam, de capaciteit van de N244 uitbreiden van 1×2 naar 2×2 rijstroken. Daarnaast wordt er langs de N244 tussen Purmerend en Edam-Volendam een nieuwe fietsverbinding aangelegd.

Milieueffectrapportage
De provincie heeft besloten om een milieueffectrapportage (m.e.r.) te laten opstellen om het effect van de verbreding op het milieu te onderzoeken. De verbreding van de N244 is al opgenomen in het Streekplan Noord-Holland-Zuid. De m.e.r.-procedure is gericht op de uitwerking van het streekplan. Op basis van de resultaten van de m.e.r. zullen de bestemmingsplannen van de gemeenten gewijzigd moeten worden. In Purmerend staat de verbreding nog niet in het bestemmingsplan en in Edam-Volendam is de fietsverbinding nog niet opgenomen.

Varianten
In de m.e.r. zullen verschillende varianten naast elkaar worden bekeken en getoetst op milieueffecten. Dat heeft betrekking op de inrichting van de weg (rotondes, snelheden). Naast de varianten bestaat de mogelijkheid dat de N244 wordt doorgetrokken vanaf de N247 tot aan de Dijkgraaf Poschlaan. In de m.e.r. zal rekening gehouden worden met deze ontwikkeling en met de nieuwe ontsluitingsweg naar Edam-Volendam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland