Eerste deel van de N297 open

Maastricht – “De ‘flessenhals’ ter hoogte van Nieuwstadt is aangepakt. Dat levert voor de Provincie Limburg nieuwe kansen op voor economische ontwikkeling. Wij zetten de deur naar Europa verder open door Duitsland en België via Bottleneck met elkaar te verbinden. Maar even zo belangrijk wordt met het Bottleneckgebied een impuls gegeven aan de verbetering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen. Voor iedereen een win-winsituatie”, aldus gedeputeerde Mat Vestjens op 17 mei 2006 bij de opening van het eerste deel van de nieuwe N297. Dit deel loopt vanaf de N295 tot aan de A2.

De realisatie van wegen in het kader van het Bottleneck Infrapakket dragen bij aan een betere ontsluiting van de bedrijven in de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren, voor een nieuwe verbinding met Duitsland via de B56n en voor een verbetering van de verkeersveiligheid in de regio. In mei 2005 zijn als eerste resultaat de nieuwe toe- en afritten naar de A2 bij Roosteren opengesteld. In oktober 2005 is de verhoging van de bruggen over het Julianakanaal en de A2 afgerond en is de Maaseikerweg geopend.

Met de aanleg van de N296N wordt er voor gezorgd dat het bedrijventerrein Holtum-Noord vanaf en naar de A2 aanzienlijk beter bereikbaar is voor vrachtwagens. De verkeersveiligheid in de regio wordt verbeterd door Bottleneck Infra: het opheffen van een tweetal beruchte ‘black spots’ in de omgeving van Roosteren en de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Ruitersbaan zijn hier voorbeelden van.

Ook Duitsland heeft belangrijke redenen om de aansluiting tussen A2 en A46 snel tot stand te brengen. Redenen hiervoor zijn: de verknoping tussen de A2 en A46 als belangrijke schakel in het Trans-Europese netwerk, de verbinding tussen de industriecentra aan Rijn en Maas en het Ruhrgebied enerzijds en aansluiting aan de zeehavens Antwerpen en Rotterdam anderzijds, de verbinding tussen de belangrijke dienstencentra in Nederland/België (Maastricht/Hasselt) en NordRhein-Westfalen (Düsseldorf/Keulen) en een goede verbinding met Brussel. Start van de aanleg van de B56 vanaf de grens tot aan de L410 (voormalige N274 of tractaatweg) is in de herfst 2006 gepland. Dit deel moet 31 december 2007 klaar zijn. Het deel tussen de L410 en de K13 is eind 2008 gereed zijn. Oplevering van het laatste deel – het stuk tussen de K13 en de A46 – is voorzien in 2010.

De eerste resultaten van de Operatie Bottleneck Infra zijn nu al duidelijk zichtbaar. Goede verbindingen over de weg en het water zijn de levensader voor een bloeiende economie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg