Reconstructie en onderhoud N 475 formeel bekrachtigd

Den Haag – De provincie Zuid-Holland en de Combinatie Dura Vermeer-Grontmij hebben een contract ondertekend dat achtereenvolgend de reconstructie en het meerjarig onderhoud van de N 475 officieel in gang zet. Dat betekent in de praktijk dat Dura Vermeer Groep NV in samenwerking met Grontmij Nederland BV verantwoordelijk is voor zowel de reconstructiewerkzaamheden, als het onderhoud van de
N 475 in de komende 20 jaar. Zwaarwegende factor voor de provincie is dat de overlast voor de omwonenden en weggebruikers hoe dan ook tot een minimum wordt beperkt.

Belangrijke eis voor de provincie was dat de N 475 zo kort mogelijk moet zijn afgesloten voor de weggebruikers. Daarom is in het contract een bonusmalusregeling opgenomen. Weet de combinatie de werkzaamheden niet binnen de afgesproken periode af te ronden, dan is zij een boete per overschrijdende dag verschuldigd. De provincie betaalt echter een bonus wanneer het de combinatie lukt de werkzaamheden te bekorten.

De keus is uiteindelijk gevallen op de Design, Construct & Maintain contractvorm (DC & M), die een zo vlot mogelijk verloop van de werkzaamheden stimuleert. Er is aanbesteed op basis van een functioneel programma van eisen. De combinatie bepaalt vervolgens zelf hoe zij, binnen de door de provincie gestelde randvoorwaarden, het werk gaat uitvoeren.

Werkzaamheden
De werkzaamheden aan de N 475, Zijdeweg, zijn nodig omdat het weggedeelte tussen Ouderkerk aan den IJssel en de N 210 in slechte staat verkeert. Met de reconstructie wordt de weg ingericht volgens het principe Duurzaam Veilig. De vernieuwde Zijdebrug, die de N 475 met de N 210 verbindt, zal gelijk met de afronding van de werkzaamheden aan de weg in gebruik worden genomen.

De werkzaamheden aan de N 475 starten begin augustus 2006 en zullen ongeveer vijf weken in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden zal er overlast voor het verkeer zijn, maar dat zal in de tijd zoveel mogelijk beperkt worden.

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op: www.n475.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland