Peijs wil voor zomer 2006 doorbraak A4 Delft-Schiedam

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat wil nog vóór de zomer van 2006 een regionaal bestuursakkoord sluiten over de A4 Delft-Schiedam. Samen met gedeputeerde Huls van de provincie Zuid-Holland gaat zij op korte termijn overleggen met regionale en lokale bestuurders in Zuid-Holland. Tijdens dat overleg moet blijken of partijen alsnog bereid zijn om met de beschikbare financiële middelen tot een overeenkomst te komen over een goed ingepaste A4 Delft-Schiedam. Na vier decennia praten, wil minister Peijs nog één keer bezien of Rijk en regio samen op kunnen trekken. Het is de inzet van de minister en de provincie Zuid-Holland om het (Ontwerp) Tracé Besluit nog deze kabinetsperiode te nemen. Dit staat in een brief van minister Peijs, mede namens minister Dekker van VROM, aan de Tweede Kamer.

Verder heeft minister Peijs, samen met minister Dekker van VROM, besloten om de A4 Delft-Schiedam en het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) verder uit te werken in de Trajectnota/MER. Het gaat daarbij om de aanleg van een nieuwe snelweg met twee rijstroken per rijrichting en de mogelijkheid voor een derde rijstrook. Dit alternatief draagt het meest bij aan een betere bereikbaarheid tussen Rotterdam en Den Haag. De aanleg van de nieuwe snelweg zorgt daarbij ook voor een daling van het aantal leefbaarheidknelpunten (lucht en geluid) langs de A13 en A20. Daarnaast vermindert het sluipverkeer op het onderliggende wegennet. De kosten variëren van 150 tot 800 miljoen euro, afhankelijk van de inpassing en vormgeving van het Kethelplein. Het beschikbare rijksbudget voor de nieuwe weg is 511 miljoen euro.

Omdat de aanleg van de A4 Delft-Schiedam fors ingrijpt op de omgeving, is meer onderzoek nodig naar maatregelen die de negatieve effecten kunnen verzachten en/of compenseren. Hierbij kan gedacht worden aan ecologische passages en geluidsbeperkende maatregelen. Drie varianten worden nu verder gedetailleerd onderzocht op verkeers- en milieueffecten.

Lees de brief aan de Tweede Kamer ‘stand van zaken planstudie A4 Delft-Schiedam‘ van 12 mei 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat