EVO; verder vertraging verlenging A4 voorkomen

Zoetermeer – De minister van Verkeer & Waterstaat heeft laten weten voor de zomer de verlenging van de A4 definitief geregeld te willen hebben. Volgens EVO is de weguitbreiding essentieel om de bereikbaarheidsproblemen tussen Den Haag en Rotterdam het hoofd te bieden. De economische schade als gevolg van vertraging op de A13 schatten EVO en TLN op ruim 20 miljoen euro in 2005. Volgens EVO is het nu zaak om gezamenlijk ervoor te zorgen verdere vertraging te voorkomen. Want de oplossing die er nu ligt, zorgt niet alleen voor een betere bereikbaarheid maar komt ook de totale leefomgeving ten goede.

Een kleine rekensom leert dat met de ontbrekende stukken van de A4 er jaarlijks 53 miljoen kilometer minder omgereden hoeft te worden door vrachtverkeer. Dat betekent grofweg een besparing van bijna 18 miljoen liter brandstof per jaar. Gevolg: minder schadelijke uitstoot en een besparing in geld.

De aanleg van de A4 is onlosmakelijk verbonden met maatregelen die rekening houden met de leefbaarheid van de omgeving. Dat betekent een weg die past in de omgeving met veel aandacht voor natuur en recreatie en groen ondernemen. Dat betekent dus geen uitgeklede weg die het beeld van Midden-Delfland zal “bevuilen”. Deze aanpak is uniek in Nederland en daar mogen de deelnemende partijen trots op zijn. Gemeenten, rijksoverheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties willen gezamenlijk het bereikbaarheidsprobleem oplossen.

De partijen die om het hardst roepen tegen de A4 Midden-Delfland zijn moeten ook doordrongen zijn van de consequenties wanneer de A4 er niet komt. Dan komt de extra natuur en recreatiemogelijkheden er niet. Ook de renovatie van glastuinbouw en groen ondernemen zijn dan van de baan. Bovendien komt de economische ontwikkeling van de regio en de randstad verder onder druk te staan door de steeds slechtere bereikbaarheid. Met uiteindelijk als resultaat dat bedrijven wegtrekken en werkgelegenheid terugloopt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO