VNO-NCW West: Compliment voor daadkracht Peijs

Den Haag – Werkgeversorganisatie VNO-NCW West maakt minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat
een compliment voor haar daadkrachtige optreden. Zij wil voor de zomer de aanleg van de
A4 tussen Delft en Schiedam geregeld hebben.

Het verlengen van de A4 van Delft naar Schiedam is broodnodig om de A13 tussen Den Haag en
Rotterdam te ontlasten en het sluipverkeer tegen te gaan. ‘Het gaat over slechts zeven
kilometer snelweg – de A4 Midden Delfland – waarover we al 58 jaar praten’, zegt Bert
Mooren, directeur van VNO-NCW West. ‘De laatste jaren probeert de Milieufederatie
Zuid-Holland het besluitvormingsproces te traineren, terwijl er een integraal
ontwikkelingsplan ligt dat ook door de milieufederatie is ondertekend. Dit plan voorziet
onder meer in een milieuvriendelijke aanleg van de A4 Midden Delfland en in een nieuw
natuurgebied van honderd hectare. Het is waanzin dat milieuorganisaties en de gemeenten
Vlaardingen, Schiedam en Midden-Delfland zich hiertegen verzetten. Wij zijn dan ook blij
met minister Peijs die politieke moed toont en aan deze waanzin een einde wil maken.’

Minister Peijs heeft samen met minister Sybilla Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer besloten het milieuvriendelijkste alternatief voor de A4 Midden
Delfland uit te werken. Volgens Mooren zullen ook de inwoners van de gemeenten in de
buurt van de snelweg erop vooruit gaan: ‘De luchtvervuiling en geluidshinder in het
gebied zullen verminderen. De reistijd op de A13 bijvoorbeeld zal met dertig procent
verbeteren. Hoe minder files hoe minder luchtvervuiling. En ecologische passages en
geluidsbeperkende maatregelen zorgen verder voor een goede inpassing van de A4 Midden
Delfland in het landschap.’

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW