Rijkswaterstaat start proef met zelfreinigende berm

Delft – Rond 15 mei 2006 start Rijkswaterstaat een proef, De Rijksweg Sawa, een zogenaamde ‘zelfreinigende berm’. De proef wordt aangelegd in de westelijke lus van afrit S114 van de A10 bij Zeeburg. In een waterdicht bassin zal worden onderzocht hoe licht verontreinigde baggerspecie, categorie 1, zich op natuurlijke wijze laat reinigen. Rijkswaterstaat neemt voorzorgsmaatregelen zodat er geen enkel risico is voor de omgeving. De gemeente Amsterdam heeft voor de proef de bouwvergunning verleend.

De proef is onderdeel van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat. Daarmee zoekt Rijkswaterstaat naar mogelijkheden om wegen voor meer doeleinden te gebruiken dan vervoer alleen. Zo kan de snelweg van de toekomst een rol spelen bij het reinigen van baggerspecie.

Maatschappelijk gewenste oplossing
Bij de ‘zelfreinigende berm’ wordt licht verontreinigde baggerspecie in de berm aangelegd. Vervolgens zorgen natuurlijke rijpingsprocessen, warmte en zonlicht, strooizout en afstromend regenwater ervoor dat verontreinigingen als PAK’s en minerale oliën worden afgebroken en zware metalen worden uitgespoeld. Het ‘belaste water’ wordt daarna afgevoerd naar een bermmaaisel-filter. In dit bermmaaisel worden vervolgens de metalen vastgelegd waarna het gezuiverde water in de bodem of op het oppervlaktewater kan worden geloosd. De ‘zelfreinigende berm’ is voor de maatschappij een gewenste oplossing voor verontreinigde baggerspecie doordat deze op geheel natuurlijk wijze tot stand komt.

Voorzorgsmaatregelen
Omdat het een proef is, neemt Rijkswaterstaat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen. Bovendien houdt Rijkswaterstaat gedurende een jaar de proef constant in de gaten. Om maximale hoeveelheid aan gegevens boven tafel te krijgen, leggen we de proefopstelling ook nog eens aan in een waterdichte bak. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de proef geen enkel risico met zich meebrengt voor de omgeving. Voor de proef gebruikt Rijkswaterstaat licht tot zeer licht verontreinigde baggerspecie. Deze behoort tot categorie 1 van het zogenaamde Bouwstoffenbesluit. Dit is een categorie bouwstof waarmee ook bijvoorbeeld reguliere wegen en geluidswallen worden aangelegd of bedrijventerreinen worden opgehoogd. De baggerspecie, zal na aanleg van het bassin, van eind juni tot half juli 2006 worden aangebracht.

Innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst
Schone, veilige, betrouwbare mobiliteit. Voor de nabije en verre toekomst. Dit heeft het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van Rijkswaterstaat voor ogen. Het knoopt daarvoor kennis en kunde aaneen, verbindt denken met doen. Nieuwe technieken, methoden en materialen zijn het middel. Tevreden weggebruikers en een betere prijs-kwaliteitverhouding van mobiliteit zijn het doel. Wegen naar de Toekomst werkt met ondernemingen, overheden en onderzoeksinstituten. Samen voeren ze kansrijke pilots uit.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Wegen naar de Toekomst, Rijkswaterstaat