Open dag tunnel in Roermond

Utrecht – Combinatie BESIX / Strukton en Rijkswaterstaat openen de hekken van het bouwterrein van de tunnel in Roermond op zaterdag 3 juni voor het publiek. Bezoekers kunnen van 10.00 uur tot 16.00 uur een kijkje nemen op het bouwterrein. Een unieke kans om kennis te maken met de bouwtechnieken die voor de bouw van deze tunnel ingezet zijn!

Op 3 juni 2006 is de tunnel in Roermond te bezichtigen vanuit een touringcar. Een medewerker van Combinatie BESIX / Strukton geeft uitleg over de werkzaamheden. U kunt zich vanaf 15 mei 2006 opgeven via
www.dagvandebouw.nl of tel. 06-22992799 om een plaats in de bus te reserveren. U ontvangt vervolgens een bevestigingsbrief c.q. toegangsbewijs waarin het tijdstip van de excursie staat opgenomen. De bussen vertrekken vanaf het parkeerterrein van Viascoop, het informatiecentrum voor de Via Limburg-wegen, Schaarbroekerweg 2, in Roermond. Meer informatie over dit project vindt u op www.vialimburg.nl

Combinatie BESIX – Strukton voert twee belangrijke onderdelen van rijksweg A73-Zuid uit, de tunnels bij Roermond en Swalmen. De aannemingscombinatie voert de opdracht uit volgens het “design & construct” principe. Dit geeft de combinatie de mogelijkheid om eigen kennis, innovatieve capaciteit en ervaring optimaal te benutten.

De veiligste tunnels van Nederland
De combinatie van verschillende bouwtechnieken is bijzonder. Hiervan is gebruik gemaakt om kosten te besparen, maar ook om de tunnel in te passen in de omgeving. Een uitgebreide veiligheidsstudie vooraf aan het ontwerp van de tunnels heeft geresulteerd in een tweetal tunnels die tot de veiligste in Europa gerekend mogen worden en naadloos aansluiten op hun omgeving.

De langste van de twee tunnels ligt bij Roermond en gaat onder het ecologisch waardevolle Roerdal door. Het is de langste landtunnel voor verkeer in Nederland. Bij de bouw van de tunneldelen worden verschillende technieken benut. Die gebruikte technieken zijn niet eerder in één project gecombineerd. Het eerste deel van de tunnel bestaat uit een grondwaterkerende folieconstructie van 19.000m2 en een conventionele damwandconstructie met onderwaterbeton en trekpalen.

Het tweede deel bestaat uit vier afzinkelementen. Het is bijzonder om watertechniek te benutten om een tunnel in den droge te bouwen. Het water is slechts een transportmiddel voor de vier elementen. De caissons, worden in een speciaal aangelegd bouwdok vervaardigd en via een gegraven damwandkanaal in het tracé op hun plaats gebracht en afgezonken. Het laatste gedeelte van deze tunnel is in aanbouw volgens de traditionele open-bouwput methode.

Zowel de natuur als de vele tientallen archeologische vindplaatsen bij de monding van de Swalm zijn uniek. Deze tunnel, ruim een kilometer lang met een gesloten deel van 450 meter, wordt zorgvuldig ingepast in de omgeving van Swalmen. Deze tunnel wordt met damwanden, onderwaterbeton met trekpalen, prefab voorzetwanden en een ter plaatse gestort dak gebouwd.

Van de beide toeritten voert de combinatie het deel boven het grondwaterniveau uit in traditionele droge bouw. De delen onder het grondwaterniveau krijgen een onderwaterbetonvloer met trekpalen. Het gesloten deel van de tunnel wordt op dezelfde manier vervaardigd als de toeritten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Strukton Betonbouw b.v.