Voorbereidingen herstel verzakte N 228 in volle gang

Den Haag –
De provincie Zuid-Holland is druk bezig met de voorbereiding om de verzakte N 228, bij Haastrecht, goed en veilig te herstellen. Om de wegconstructie in de veengrond te kunnen stabiliseren, moet de weg onderheid worden. Hiervoor zijn extra lange heipalen nodig van circa twintig meter. Met het heien kan pas worden gestart als in nauwe samenwerking met de kabelbeheerder de exacte ligging van de kabels en leidingen is vastgesteld. Deze voorbereiding moet zorgvuldig gebeuren en kost dan ook enige tijd. Bovendien zijn de heipalen door hun lengte niet uit voorraad leverbaar.

In de week voor Koninginnedag 2006 heeft de provincie midden in de weg in de lengterichting een sleuf gegraven om te kunnen heien. Verder is aan de noordkant van de weg tijdelijk een kleine extra strook asfalt aangelegd, zodat verkeer over één rijstrook langs de werkzaamheden kan blijven rijden. In de week van 10 juli 2006 worden de laatste werkzaamheden beëindigd.

Vrachtverkeer
Om te voorkomen dat de weg nog verder zakt en voor alle verkeer gesloten moet worden, blijft de omleiding voor alle vrachtverkeer onverminderd van kracht. Naar verwachting wordt de weg half juni 2006 opengesteld voor vrachtverkeer. Reden om nog steeds geen vrachtverkeer toe te laten en wel landbouwverkeer is het verschil in belasting. De belasting van vrachtverkeer is door snelheid en gewicht van de wagens te groot en levert een risico op voor extra verzakking. Tractoren zijn vanwege hun snelheid, gewicht en wieldruk minder belastend.

Bedrijventerrein Galgoord
De werkzaamheden zijn zo ingericht dat het bedrijventerrein Galgoord bereikbaar blijft. Naar verwachting is Galgoord alleen in het weekend van 17 en 18 juni 2006 afgesloten voor vrachtverkeer. De afsluiting vindt in het weekend plaats om bedrijven zoveel mogelijk te ontzien. Tijdens deze afsluiting zal het bedrijventerrein Galgoord en de Hoogstraat wel voor het personenautoverkeer bereikbaar zijn.

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers worden tijdens de werkzaamheden omgeleid over de Hoogstraat en Grote Haven. Dit wordt ter plaatse met borden aangegeven.

Werkzaamheden provincie Utrecht
In de zomer van 2006 wordt er ook aan de N 228 gewerkt. Half juli 2006 start de provincie Utrecht met reconstructiewerkzaamheden en groot onderhoud op de provinciale weg vanaf Oudewater tot en met Montfoort. Vanaf 24 juli tot 21 augustus 2006 , en enkele avonden en nachten na 21 augustus 2006, zijn er afsluitingen. Meer informatie is te vinden op
www.provincie-utrecht.nl De provincie Zuid-Holland heeft voor die tijd de weg bij Haastrecht weer vrijgegeven voor alle verkeer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland