FME-CWM organiseert matchmaking in Roemenie

Zoetermeer – In opdracht van de EVD organiseert de Vereniging FME-CWM een matchmaking voor de Nederlandse infrastructuursector in Roemenie. Deze activiteit vindt plaats van 15-18 oktober 2006. Naast enkele gezamenlijke activiteiten ligt de nadruk op het leggen van individuele contacten. Iedere deelnemer ontvangt een eigen programma en ontmoet, bij voorkeur op locatie, een aantal potentiële zakenpartners en klanten dat is geselecteerd op basis van bedrijfsprofiel en specifieke wensen. Deze reis biedt de unieke gelegenheid om in kort tijdsbestek specifieke marktkennis op te doen alsmede eindgebruikers,klanten en partners te vinden.

De markt voor infrastructuur in Roemenie is momenteel sterk in ontwikkeling. Met name spoorwegen, wegenbouw, luchthavens en utiliteitsbouw zijn interessante sectoren die kansen bieden voor de Nederlandse industrie. Roemenië is de tweede economie van Oost-Europa en heeft als doorvoerland naar Bulgarije en Oekraïne geografisch een strategische ligging. Hierdoor heeft Roemenië van oudsher een zwaar accent op infrastructuur gelegd.

Roemenië is met een netwerk van 22.300 km qua omvang het 6de spoorwegland van Europa. Het goederenvervoer per spoor neemt in Roemenië een belangrijke plaats in. Zo’n 40 procent van de goederen wordt middels spoor vervoerd. Roemenië speelt een belangrijke rol bij de zogenaamde Trans Europese Netwerken. De Europese Unie investeert flink in grootschalige moderniseringsprojecten langs deze corridors. Het is de bedoeling dat in 2013 het gehele traject tussen Boekarest en de Zwarte Zeekust is gemoderniseerd. Er zijn diverse grote EU (ISPA) en EBRD fondsen beschikbaar gesteld voor onderhoud en uitbreiding van het Roemeense (spoor)wegennet. Het gaat hierbij onder meer om het verbeteren van trajecten en verhogen van de veiligheid. In Roemenië moeten de standaarden gaan voldoen aan EU normen en is er weinig expertise op het gebied van management van door de EU gefinancierde infrastructurele projecten. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft hier veel kennis en kunde ontwikkeld.

Ook in de wegen- en utiliteitsbouw wordt intensief geïnvesteerd. In de komende jaren wordt 5.000 km nieuwe wegen aangelegd. Het totale budget voor het verbeteren van het Roemeense wegennet bedraagt 6,4 miljard euro. Er is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar waarbij belangrijke internationale opdrachtgevers als Skanska , Hochtief, Bouygues, Ferrovial, Astaldi, Strabag en Enka zich richten op grote infrastructurele projecten in de Roemeense markt. Het is zaak daar nu al op in te steken en goede contacten te leggen met deze toonaangevende partijen.

Naar verwachting zal de Roemeense markt definitief worden opengebroken met de toelating tot de EU in 2007. Echter, tot die tijd worden de eerste stappen gezet voor projecten die na de toetreding met EU cohesiefondsen zullen worden gefinancierd. Diverse overheidsorganen reorganiseren zich momenteel naar West-Europees model. Dit betekent dat oude contacten zullen verdwijnen, en -relatief nieuwe- daarvoor in de plaats komen.

Bedrijven actief in de infrastructuur die DAN willen scoren, moeten zich NU goed positioneren en een goed inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden van hun technologie, producten of diensten op de Roemeense markt.

Kosten

De deelnamekosten bedragen 500 euro per bedrijf. Bijkomende kosten zoals voor reis en verblijf, individueel transport en een eventuele tolk zijn voor eigen rekening.

Informatie

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de Vereniging FME-CWM, drs. Marvin Bruijstens, mbr@fme.nl, 079-3531 286. U kunt zich aanmelden vóór 19 mei 2006 via www.evd.nl/cpa/roemenieinfra.

De deelnemersbijeenkomst vindt plaats in de namiddag van 3 september 2006.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging FME-CWM