Digitale tachograaf per 1 mei 2006 van kracht

Den Haag – De digitale tachograaf doet op 1 mei 2006 zijn intrede in het beroepsvervoer over de weg. De Europese Unie stelt per deze datum in haar lidstaten de digitale tachograaf verplicht in elke nieuwe vrachtauto en touringcar. De gemoderniseerde digitale tachograaf vervangt de oude analoge tachograaf, waarbij met papieren schijfjes wordt gewerkt. Met de digitale tachograaf is het moeilijker om gegevens te manipuleren. Pogingen hiertoe worden in het systeem opgenomen.

Het in de wagen ingebouwde apparaat registreert onder meer de rij- en rusttijden van de chauffeur. Dit is van belang, omdat de Inspectie Verkeer en Waterstaat vaak constateert dat beroepschauffeurs de regels voor rij- en rusttijden overtreden. Dit leidt tot onveilige situaties in het verkeer.

De digitale tachograaf werkt in combinatie met een bestuurderskaart. Deze kan in Nederland bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat worden aangevraagd. De chauffeur voert de bestuurderskaart in de digitale tachograaf in, waarna de gegevens over een rit digitaal worden opgeslagen. De inspectie kan met een controlekaart en een laptop de gegevens bij bedrijf of wagen inlezen.

In de toekomst behoort met de digitale tachograaf een papieren administratie voor de registratie van ritten voor bedrijven en chauffeurs tot het verleden. Voor chauffeurs die in meerdere wagens rijden, kan het voorkomen dat ze tijdelijk met beide typen tachograaf moeten werken. Dit kan tot ongemak leiden. De digitale tachograaf maakt op termijn een eenduidige handhaving op rij- en rusttijden in Europa mogelijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)