Tweede Open Platformbijeenkomst IPG 3-10-2006

Ede – Na een succesvolle bijeenkomst op 19 januari 2006 vindt op 3 oktober 2006 de tweede Open Platformbijeenkomst IPG (Innovatieprogramma Geluid) plaats in Mobilion te Utrecht. Uitgangspunt van deze bijeenkomst is het presenteren van de resultaten en ervaringen op het gebied van wegdekken en geluidsschermen. Ook beleidsmatige afwegingen komen in het programma aan de orde.

Dunne deklagen
Het eerste onderwerp dat tijdens de tweede Open Platformbijeenkomst IPG wordt behandeld is ’dunne deklagen’. Verschillende partijen komen aan het woord om beleid, onderzoeksresultaten en ervaringen toe te lichten. Welke afwegingen spelen er eigenlijk bij de keuze voor dunne deklagen op het hoofdwegennet?

Modulaire geluidsschermen en derde generatie stille wegdekken
Het tweede deel van het programma gaat in op ’geluidsschermen’ en ’derde generatie stille wegdekken’. De presentaties gaan in op de toepassing van modulaire geluidsschermen langs de A12 en de ervaringen met de aanleg van een modulair geluidsscherm bij Gouda. Na een korte introductiefilm over derde generatie stille wegdekken, komen de ervaringen met het opschalen vanuit proef naar wegen onder verkeer van Rollpave en Modieslab aan de orde.

Meer informatie
Om meer informatie over de tweede Open Platformbijeenkomst IPG te ontvangen, stuurt u een e-mail naar congressen@crow.nl

Informatie over IPG is te vinden op www.innovatieprogrammageluid.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CROW