Toename verkeersslachtoffers in woonwijken

Den Haag – De verkeersveiligheid in woonwijken is de afgelopen jaren verslechterd. Er vallen over de hele linie meer slachtoffers en ook het aantal doden neemt toe.

Dit is opmerkelijk omdat de laatste jaren de verkeersveiligheid in Nederland alleen maar verbeterde. De erven en de 30 km gebieden profiteren van deze ontwikkeling dus niet mee.

ANWB-hoofddirecteur Guido van Woerkom zal hier tijdens het Nationaal Verkeersveiligheidcongres (NVVC), dat 25 april 2006 gehouden wordt in Rotterdam, nader op ingaan. De minister van Verkeer en Waterstaat maakt dan de laatste cijfers op het gebied van verkeersveiligheid bekend.

Duurzaam Veilig
In 1990 is Nederland intensief begonnen met de invoering van Duurzaam Veilig, een investeringsprogramma om het verkeer in Nederland veiliger te maken. Dit heeft tot een grote verbetering van de verkeersveiligheid geleid.

Na het dieptepunt halverwege de jaren zeventig met 3260 doden, is het aantal doden in Nederland geleidelijk afgenomen tot 880 in 2004. Een geweldige prestatie waarmee Nederland is uitgegroeid tot één van de meest verkeersveilige landen in Europa.

Uit analyse van de cijfers blijkt echter dat in tegenstelling tot de algemene positieve ontwikkeling, de verkeersveiligheid in woonwijken juist vanaf 1990 is verslechterd bij alle categorieën slachtoffers.

Schijnveiligheid
Hoewel nader onderzoek vereist is, ligt het in de lijn der verwachtingen dat vooral 30 km gebieden niet goed zijn ingericht. Sinds de jaren negentig zijn veel woonwijken met een te laag budget omgevormd tot erven en 30 km gebieden die die naam eigenlijk niet zouden mogen dragen. Dat resulteerde in traditionele straten met het bord 30 km bij de entree. Daardoor is er een schijnveiligheid geïntroduceerd die zich keihard vertaalt in cijfers die Nederland onwaardig zijn.

Bijzondere aandacht van lokale overheid
De ANWB heeft ervoor gekozen om zich intensiever te gaan bemoeien met de veiligheid van kinderen in het verkeer, de woonomgeving en de veiligheid rond scholen. Om die reden vraagt de ANWB lokale overheden bijzondere aandacht te geven aan de inrichting van deze gebieden alvorens ze tot erf of 30 km gebied te verklaren.

Via de website van de ANWB kunt u ‘Cijfers slachtoffers erven en 30 km-gebieden 1990-2004‘ downloaden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ANWB