Kabinet vraagt advies over mobiliteitsmanagement

Den Haag – Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vraagt de SER namens het kabinet advies over mobiliteitsmanagement en de rol die het bedrijfsleven daarbij kan en wil vervullen.

Dit onderwerp wordt benaderd vanuit twee sporen: het perspectief van de Nota Mobiliteit en het perspectief van het bedrijfsleven. Het kabinet legt de SER vanuit het perspectief van de nota de volgende vragen voor:

  • Welke juridische instrumenten en meer stimulerende maatregelen kunnen in de visie van de SER worden ingezet om te komen tot minder vrijblijvende, zakelijke afspraken en gericht op oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek?
  • Welke acties is het bedrijfsleven bereid te nemen om nieuwe vormen van dagindeling mogelijk te maken en te stimuleren en hoe beziet de SER daarbij de rol van het rijk?
  • Welke rol ziet de SER in het algemeen voor het bedrijfsleven rond groot onderhoud aan de weg?

Vanuit het perspectief van het bedrijfsleven vraagt het kabinet welke maatregelen genomen kunnen worden op het gebied van vervoermanagement, telewerken, flexibele mobiliteitsbudgetten en parkeermaatregelen. Het gaat dan niet meer alleen over bereikbaarheid, maar ook over kosten en opbrengsten en over arbeidsvoorwaarden en werkprocessen.

Adviesaanvraag (pdf)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SER Stichting Economische Raad